Dictionar

Asentiment

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. assentiment)

1. consimţământ voluntar la propunerea, în acţiunea cuiva; permisiune.

2. a fi în ~ul cuiva = a proceda în conformitate cu dorinţa cuiva.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.


Consensual, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. consensuel)

1. bazat pe consens, care a fost acceptat de marea majoritate; care se face cu asentimentul tuturor părţilor.

2. (drept) care se formează prin acordul părților.

3. (jur.) contract ~ = contract care se încheie prin simplul acord al părţilor.

4. uniune = conviețuire a unui cuplu fără îndeplinirea formelor legale de căsătorie; concubinaj.

5. (antonim) conflictual.


Consimțământ

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. consentement)

1. încuviinţare, aprobare; asentiment.


Sufragiu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. suffrage, lat. suffragium)

1. drept de vot.

2. sistem de votare.

3. ~ universal = drept de vot acordat tuturor cetăţenilor majori ai unei ţări.

4. aprobare, asentiment.