Dictionar

Rezultate principale (Aspect):

Aspect

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aspect, lat. aspectus)

1. înfăţişare a unei fiinţe, a unui lucru.

2. categorie gramaticală caracteristică unor limbi, care arată gradul de realizare a acţiunii exprimate de verb.


Rezultate secundare (Aspect):

Aspect, înfăţişare

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT aspectus; aspectuus

2. FR aspect

3. EN aspect

4. DE Aussehen; Aspekt; Ansicht

5. RU aспект

6. HU kinézés, külső megjelenés


Aspecta

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aspecter)

1. (despre edificii) a fi orientat într-o anumită direcţie.


Aspectiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. aspectif)

1. referitor la aspect; aspectual.

2. (artă) care corespunde conceptului de aspectivitate.

3. (artă) reprezentare = reprezentare care îmbină mai multe puncte de vedere în redarea aceluiași personaj, folosită în special în arta egipteană pentru înfățișarea corpurilor umane, și care prezintă anumite părți ale subiectului în vedere frontală și celelalte din profil.


Aspectivitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (cf. fr. aspectivité)

1. concept, aplicat mai întâi artei egiptene antice, conform căruia artistul reprezintă definiția obiectului evocat și nu aspectul său vizibil.


Aspectomat

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Aspektomat)

1. aparat de proiecţie cu schimbare automată a diapozitivelor.


Aspectual, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. aspectuel)

1. referitor la aspect; aspectiv.


Abominaţiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abomination, lat. abominatio)

1. groază, dezgust pe care cineva îl simte pentru o persoană sau un lucru; oroare.

2. acțiune, conduită sau aspect abominabil; mârşăvie, nelegiuire, ticăloşie.

3. (rar) cultul idolilor, păgânism.


Achiromorf, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. achyromorphe)

1. cu aspect de pleavă.


Acneiform, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acnéiforme)

1. care are un aspect asemănător acneei.


Actinomicoză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. actinomycose)

1. (med.) infecție cronică cauzată de actinomicete, care afectează oamenii și animalele (bovidele) și se caracterizează prin leziuni cu aspect tumoral.

2. boală a plantelor cauzată de ciuperci.

3. (sintagmă) ~a cartofului = boală a cartofului provocată de bacteria Actynomices scabies; râia cartofului.


Adenoid, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. adénoïde)

1. care are aspectul unui ţesut glandular.

2. referitor la ţesutul ganglionar.


Adipoid, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. adipoïde)

1. cu aspect de grăsime; lipoid.