Dictionar

Rezultate secundare (Astronomice,):

Almageste

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. almageste)

1. culegere de observaţii astronomice, făcută pentru prima oară de învăţatul grec Ptolemeu.


Almanah

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. almanach, lat. almanachus)

1. publicaţie anuală care, pe lângă indicaţii astronomice şi meteorologice, cuprinde date diverse, texte literare şi artistice etc.

2. publicaţie periodică cu articole dintr-un anumit domeniu de activitate.


Astroclimat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. astroclimat)

1. totalitatea factorilor care contribuie la stabilirea unui loc adecvat pentru observaţii astronomice.


Astrofotogrammetrie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. astrophotogrammétrie)

1. ramură a fotogrammetriei cu aplicaţii în măsurările astronomice, pentru determinări pe cale stereoscopică.


Coordonat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. coordonné)

1. adj. pus de acord.

2. propoziţie (şi s. f.) = propoziţie care se află în raport de coordonare cu alta.

3. s. f. (mat.) fiecare dintre numerele care precizează poziţia unui punct faţă de un sistem de referinţă dat.

4. (pl.) sistem de cercuri imaginare (meridiane şi paralele) prin care se determină poziţia unui punct de pe glob.

5. ~e astronomice = sistem de linii care permit determinarea poziţiei aştrilor pe bolta cerească.

6. (fig.) direcţie, reper; situaţie; cadru.


Cosmografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cosmographie)

1. ramură a astronomiei care se ocupă cu descrierea corpurilor cereşti şi a fenomenelor astronomice.