Dictionar

Rezultate principale (Atitudine):

Atitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. attitudine, fr. attitude)

1. poziţie a corpului, ţinută.

2. poziţie faţă de un eveniment, de un fapt.

3. fel de a se purta, de a acţiona; comportare.

4. a lua ~ = a-şi afirma cu hotărâre punctul de vedere.


Rezultate secundare (Atitudine):

Beatitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. beatitudo, fr. béatitude)

1. stare de fericire deplină.

2. stare patologică de euforie permanentă.


Colatitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. collatitude)

1. complement al latitudinii unui punct de pe sfera terestră sau cerească.


Gratitudine

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. gratitude, lat. gratitudo)

1. sentiment de recunoștință și afecțiune față de cineva.

2. (antonim) ingratitudine, nerecunoștință.


Ingratitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ingratitude, lat. ingratitudo)

1. atitudinea celui ingrat; nerecunoştinţă.


Latitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. latitudine, fr. latitude, lat. latitudo)

1. poziția în grade a unui punct de pe glob sau a unui astru față de un plan ecuatorial de referință.

2. (mat.) una dintre coordonatele polare spațiale, reprezentând unghiul format de raza vectoare a unui punct dat cu planul triedrului ortogonal la care se raportează punctul.

3. (fig.) libertate de acțiune, de alegere.


Platitudine

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. platitude)

1. banalitate, mediocritate; vorbă, idee banală.


Abstenţionism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abstentionnisme)

1. abţinere demonstrativă de la exercitarea dreptului de vot.

2. doctrină care susține această atitudine.


Abstenţiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abstention, lat. abstentio)

1. atitudinea unei persoane care își refuză plăcerea unui lucru, obicei et cetera; abstinenţă.

2. acțiunea de abținere, neexercitarea unui drept, refuz de a participa, de a interveni.


Activism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. activisme)

1. atitudine care pune accentul pe nevoile vieţii.

2. doctrină potrivit căreia spiritul uman trebuie se angajeze în acţiune pentru realizările materiale şi spirituale ale societăţii.


Afectuozitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. affectuosité)

1. atitudine afectuoasă; calitatea, însuşirea de a fi afectuos.

2. manifestare de afecțiune.

3. (antonim) duritate.


Afişa

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. afficher)

1. tr. a lipi un afiş.

2. (fig.) a manifesta ostentativ o anumită atitudine.

3. a vizualiza o mărime măsurată sau rezultatul unui calcul.

4. refl. a apărea în tovărăşia cuiva.


Altruism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. altruisme)

1. atitudine binevoitoare şi dezinteresată în favoarea altora; principiu etic preconizând asemenea atitudine.