Dictionar

Rezultate principale (Auto):

Auto

Parte de vorbire: I. s.n., II. adj. invar.
Origine: (fr., germ. auto)

1. I. vehicul cu motor; automobil.

2. II. (despre transporturi, tracţiune) făcut cu un autovehicul; de automobil.

3. salon ~ = eveniment anual în cadrul căruia producătorii își prezintă ultimele modele.

4. școală ~ = școală pentru învățarea conducerii automobilului și a normelor de circulaţie, precum și pregătirea candidaților pentru obținerea permisului de conducere; școală de șoferi.


Rezultate secundare (Auto):

AUTO-

Parte de vorbire: prefix
Origine: (fr. auto-, cf. gr. autos „el însuși”)

1. „însuși, singur, de la sine, spontan, prin mijloace proprii”.


Auto-expres

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (auto + expres)

1. restaurant anexat unei staţii service sau de benzină.


Autoabrogare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (auto- + abrogare)

1. abrogare de la sine a unei legi la termenul fixat în prevederile ei.


Autoaccidenta

Parte de vorbire: vb. refl.
Origine: (auto- + accidenta)

1. a se accidenta involuntar.

2. a se accidenta singur.


Autoaccidentare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (autoaccidenta)

1. faptul de a se autoaccidenta, de a se accidenta singur; (rar) autoaccidentat.


Autoaccidentat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (autoaccidenta)

1. care s-a autoaccidentat.

2. care s-a accidentat singur, involuntar.


Aborigen, -ă

Parte de vorbire: adj., s.m.f.
Origine: (fr. aborigène, lat. aborigines)

1. I. referitor la locul unde se află cineva, originar din acest loc; băştinaş, autohton, indigen.

2. II. locuitor originar din țara în care locuiește.

3. (antonime) alogen, străin.


Abreviator

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (fr. abréviateur, lat. abbreviator)

1. cel care abreviază scrierile unui autor.

2. autor al versiunii scurte a unei lucrări literare.

3. funcționar al cancelariei papale însărcinat cu redactarea minutelor.


Absolutism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. absolutisme)

1. regim politic în care un monarh concentrează în mâinile sale întreaga putere; autocrație.

2. concepție care stă la baza unei monarhii.


Acredita

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. accréditer)

1. a da autoritatea necesară unui reprezentant diplomatic pe lângă un guvern străin; a împuternici.

2. a face demn de crezare.

3. (fin.) a deschide, a pune la dispoziţia cuiva un acreditiv.


Actant

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actant, germ. Aktant)

1. (lingv.) autor al acţiunii verbului; subiect.


Actograf

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actographe)

1. aparat pentru măsurarea automată a activităţii ritmice comportamentale a animalelor.