Dictionar

Rezultate secundare (Autorul):

Autorulotă

Parte de vorbire: s.
Origine: (auto2 + rulotă)

1. rulotă autopropulsată.


Agent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agent, lat. agens)

1. s. m. f. reprezentant al unui stat, al unei instituţii, întreprinderi etc. care îndeplineşte anumite însărcinări.

2. ~ diplomatic = reprezentant al unui stat în alt stat în relaţiile politice cu acesta; ~ economic = persoană fizică sau juridică care participă la viaţa economică a unei societăţi comerciale; ~ secret = cel care îndeplineşte o misiune secretă de informare; spion; ~ de circulaţie = (sub)ofiţer de poliţie cu îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.

3. s. m. factor activ ce determină un anumit proces fizic, chimic etc.

4. ~ patogen = microorganism care determină apariţia unui proces patologic; nume de ~ = substantiv, adjectiv care indică autorul acţiunii unui verb; complement de ~ = subiectul logic al acţiunii unui verb pasiv; propoziţie completivă de ~ = propoziţie care arată acţiunea exprimată printr-un verb pasiv.


Aleatoriu, -ie

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. aléatoire, lat. aleatorius)

1. care depinde de un eveniment incert; supus hazardului; întâmplător; stocastic.

2. variabilă ~ie (sau stocastică) = mărime care poate avea diferite valori, fiecare dintre ele fiind luată ca o anume probabilitate; muzică ~ie = muzică în care autorul introduce elemente de hazard, de improvizaţie.


Antum, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. anthume)

1. (despre lucrări scrise) publicat în timpul vieţii autorului.

2. (anton.) postum.


Auctorial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (lat. auctor („agent, autor, fondator, instigator”) cu sufixul -ial)

1. al autorului, de autor.


Autobiografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. autobiographie, rus. avtabiografiia)

1. biografie a unei persoane, scrisă de ea însăşi.

2. scriere literară în care autorul îşi povesteşte viaţa.


Autograf, -ă

Parte de vorbire: adj., s.n.
Origine: (fr. autographe)

1. (semnătură, document, text) scris chiar de mâna autorului.