Dictionar

Bagatelă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bagatelle, it. bagatella)

1. lucru neimportant; fleac.

2. obiect de mică valoare.

3. (muz.) piesă muzicală scurtă, pe o temă uşoară, variată ca expresie şi formă; bluetă (2).


Bagateliza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (germ. bagatellisieren)

1. a diminua importanţa unui lucru; a subaprecia, a minimaliza, a desconsidera.


Bagatelizare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (vb. bagateliza)

1. acțiunea de a bagateliza și rezultatul ei; minimalizare, subestimare, subapreciere.

2. diminuare a importanței unui lucru, a unui fapt, a unei idei; bagatelizat.

3. (anton.) supraapreciere, supraestimare.


Bluetă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. bluette)

1. (lit.) mică operă literară sentimentală și anodină.

2. (muz.) piesă muzicală instrumentală de scurtă durată, ușoară și nepretențioasă, marcată de sentimentalism; bagatelă.


Jucărie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (juca + -ărie)

1. obiect cu care se joacă copiii.

2. (fig.) persoană sau lucru ajuns la discreția cuiva; persoană fără voință; păpușă, marionetă.

3. (fig.) lucru neînsemnat; fleac, bagatelă, nimic.

4. ~ sexuală = obiect folosit pentru a obține plăcere sexuală.

5. (var.) giucărie.


Bagatelizare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (vb. bagateliza)

1. acțiunea de a bagateliza și rezultatul ei; minimalizare, subestimare, subapreciere.

2. diminuare a importanței unui lucru, a unui fapt, a unei idei; bagatelizat.

3. (anton.) supraapreciere, supraestimare.


Minimalizat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (minimaliza)

1. redus la minimum ca importanță, valoare et cetera; bagatelizat, diminuat, minimizat.

2. (antonime) maximizat, maximalizat.


Terifiat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (terifia, cf. fr. terrifié)

1. băgat în sperieți; îngrozit.