Dictionar

Rezultate secundare (Banilor):

Aerarium

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. aerarium)

1. tezaurul public şi administraţia banilor publici în vechea Romă.


Afacere

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. affaire)

1. activitate comercială.

2. cifră de ~i = total al banilor obţinuţi în comerţ sau în alte activităţi economice.

3. acţiune din care rezultă un profit.

4. tranzacţie economică.

5. (fam.) îndeletnicire.

6. ~i interne (sau externe) = treburi, preocupări, lucrări privind problemele interne (sau externe) ale unui stat.


Alienare

Parte de vorbire: s.
Origine: (aliena)

1. acţiunea de a (se) aliena; înstrăinare.

2. (fil.) depersonalizarea oamenilor, denaturarea relaţiilor personale prin puterea banilor, a rangurilor sociale, reprezentarea deformată a realităţii; alienaţie.


Circulaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. circulation, lat. circulatio)

1. mişcare, deplasare (de oameni, de vehicule pe o cale de comunicaţie etc.).

2. mişcare a unui corp într-un circuit.

3. a pune în ~ = a face intre în uz.

4. mişcare a sângelui în aparatul circulator şi a servei în plante.

5. (ec.) schimb de bunuri, de mărfuri.

6. ~ bănească (sau monetară) = circulaţia banilor în procesul schimbului.


Deconta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. décompter)

1. a justifica, prin acte, folosirea unei sume de bani primite.

2. a lichida obligaţiile de plată prin conturile deschise la bănci, fără folosirea banilor în numerar.


Deflator

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Deflator)

1. indice al deprecierii banilor, servind la înlăturarea unor efecte ale inflaţiei.