Dictionar

Rezultate secundare (Basoreliefuri.):

Columnă

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. columna)

1. monument de forma unei coloane împodobite cu basoreliefuri, în amintirea unui personaj sau eveniment istoric.


Friză 1

Parte de vorbire: s. f.
Origine: (fr. frise)

1. porțiune a antablamentului, între arhitravă și cornișă, decorată cu picturi, cărămizi smălțuite, mozaicuri sau basoreliefuri.

2. fâșie orizontală continuă, împodobită cu picturi sau sculpturi, la partea superioară a unui edificiu, deasupra tapetului unui perete, în jurul unui vas, sarcofag etc.

3. chenar care încadrează o pardoseală de parchet.

4. ramă masivă de lemn în care se prind tăbliile unei uși.


Lapidariu

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. lapidarium)

1. (în evul mediu) tratat despre pretinsele proprietăţi curative sau magice ale pietrelor preţioase.

2. colecţie de pietre gravate sau sculptate (basoreliefuri, statui); locul în care se păstrează.


Mesopotamian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. mésopotamien)

1. care aparține Mesopotamiei.

2. artă = artă dezvoltată în Mesopotamia, caracterizată, în arhitectură, prin zigurate, prin pereți decorați cu ceramică smălțuită policrom, cu picturi murale și cu basoreliefuri, iar în sculptură prin admirabile statui, portrete, tauri înaripați și reliefuri cu scene de vânătoare.


Metopă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. métope, lat. metopa)

1. interval între triglifele unei frize dorice, cu basoreliefuri.


Persan, -ă

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. persan)

1. adj., s. m. f. (locuitor) din Persia (Iran).

2. adj. care aparține Iranului.

3. artă = artă care se caracterizează prin palate monumentale, decorate cu stucaturi și mozaicuri, cu cărămizi smălțuite și policrome, cu alto- și basoreliefuri rupestre, prin arte decorative de o mare fantezie și o execuție desăvârșită, constituind o sinteză a tradițiilor locale și a artei arabe; covor ~ = covor de calitate superioară (confecționat la origine în Persia).

4. (s. f.) limbă neoiraniană vorbită în Iran și Afganistan.