Dictionar

Rezultate secundare (Batere):

Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Dezbatere

Parte de vorbire: s.
Origine: (dezbate)

1. acţiunea de a dezbate; analiză amănunţită; discuţie asupra unei probleme de interes obştesc.


Aberaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: ( fr. aberration, lat. aberratio)

1. abatere de la normal sau corect; (prin ext.) idee, noţiune, comportament; aberanţă; absurditate.

2. (biol.) abatere de la tipul normal al speciei.

3. (bot.) abatere importantă faţă de tip; formă rezultată pe cale de mutaţie.

4. (fiz.) formare a unei imagini produse într-un sistem optic.

5. ~ cromozomială = modificare a numărului de cromozomi caracteristici speciei.

6. ~ cromatică = defect al imaginilor produse de lentile, constând în formarea de irizaţii pe marginea imaginilor.

7. unghi format de direcţia adevărată şi de cea aparentă din care este văzut un astru de pe Pământ.

8. (var.) (înv.) aberațiune.

9. (antonim) normalitate.


Ambardee

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. embardée)

1. abatere involuntară de la drum a unei nave datorită vântului, curenţilor marini; mascadă.


Amenajare

Parte de vorbire: s.
Origine: (amenaja)

1. acţiunea de a amenaja; organizare.

2. totalitatea lucrărilor care urmăresc combaterea acţiunilor dăunătoare sau valorificarea potenţialului unui curs de apă.

3. îngrijire raţională pentru punerea în valoare a pădurilor.


Anereză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anherèse)

1. combatere directă a unui argument.


Anomalie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anomalie, lat., gr. anomalia)

1. abatere de la normă, de la regulă; defect grav, meteahnă.


Antiimago

Parte de vorbire: s.
Origine: (anti- + imago)

1. acţiune antiepidemică de combatere a formelor adulte ale insectelor transmiţătoare de boli.