Dictionar

Rezultate secundare (Bile):

Affabile

Parte de vorbire: adv.
Origine: (it. affabile)

1. (muz.) afabil, graţios.


Amabile

Parte de vorbire: adv.
Origine: (it. amabile)

1. (muz.) graţios, amabil.


Bilentilă

Parte de vorbire: s.
Origine: (bi- + lentilă)

1. sistem optic din două semilentile, obţinut prin secţionarea în diametru a unei lentile convergente.


Bilet

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. billet, it. biglietto)

1. scrisoare scurtă.

2. tabletă (4).

3. mic imprimat care confirmă un drept (la un spectacol, de călătorie etc.).

4. ~ de bancă = bancnotă; ~ de (sau la) ordin = titlu de credit prin care semnatarul se angajează faţă de beneficiar plătească o anumită sumă de bani, la scadenţă; cambie.


Biletă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. billette)

1. semifabricat din oţel cu secţiunea pătrată, din care se laminează bare, sârme etc.; ţaglă.


Cantabile

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. cantabile)

1. adv. (muz.) cantabil.

2. s. n. parte dintr-o lucrare instrumentală executată în acest mod.


Abac

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abaque, lat. abacus)

1. instrument de calculat din bile care se pot deplasa pe vergele orizontale paralele.

2. nomogramă.


Abietin

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abiétin)

1. substanţă răşinoasă extrasă din lemnul de brad, sub formă de cristale incolore, solubile în apă şi alcool.

2. coniferină.


Abreacţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abréaction)

1. (psihan.) reapariţie bruscă a unor tensiuni emoţionale, regulate.

2. reacție de eliberare a unor tensiuni emoționale care altfel ar întreține conflictele psihice și ar genera tulburări durabile; reacție de apărare.

3. sin. catharsis.


Achiu

Parte de vorbire: I. s.n. (înv.), II. s.m. (înv.)
Origine: (I. fr. acquit; II. cf. lat. apium)

1. I. bilă de încercare la jocul de biliard, desemnând persoana care începe partida.

2. (reg.) baston special de lemn, cu care jucătorii lovesc bilele de biliard; tac.

3. II. plantă erbacee aromatică din familia umbeliferelor, cu frunze mari, penate, cu flori albe, cu un rizom gros, globulos și cărnos, cultivată ca plantă culinară; țelină (Apium graveolens).


Adopţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. adoption, lat. adoptio)

1. faptul de a adopta; act prin care se adoptă un copil; adoptare, înfiere.

2. act juridic care stabilește relații legitime de rudenie directă între persoane care nu sunt legate prin sânge.

3. (prin ext.) alegerea a ceva (de către cineva).

4. (var.) adopțiune.


Advers, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. adverse, lat. adversus)

1. situat în faţă; contrar, opus.

2. (bot.) pus, aflat faţă în faţă (antere, frunze).

3. (bot.) cu adaptare la împrejurări nefavorabile.

4. parte = adversar (într-un proces).

5. (fig.) potrivnic.