Dictionar

Calculat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (calcula)

1. (despre oameni) chibzuit, cumpănit, preocupat de propriile interese.


Calculaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (lat. calculatio)

1. acțiunea de a calcula; calcul, calculare.

2. mulțime de calcule pentru determinarea unor valori.

3. (var.) calculațiune.


Calculator

Parte de vorbire: s.n., s.m.f.
Origine: (fr. calculateur, lat. calculator)

1. s.n. tabel care cuprinde rezultatele unor calcule; carte, broşură cuprinzând asemenea tabele.

2. instalaţie, dispozitiv tehnic pentru efectuarea automată a calculelor matematice şi logice.

3. ~ electronic = mijloc de calcul automat care permite efectuarea de operaţii aritmetice după un program prestabilit; computer.

4. ~ de buzunar = calculator de dimensiuni foarte mici, destinat publicului larg pentru efectuarea unei game de probleme matematice limitate; (impropriu) minicalculator.

5. s.m.f. specialist în calcule.


Abac

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abaque, lat. abacus)

1. instrument de calculat din bile care se pot deplasa pe vergele orizontale paralele.

2. tabel sau diagramă care permite rezolvarea rapidă a unor calcule.

3. (matematică) diagramă sau grafic care oferă, prin lectură simplă, rezolvarea aproximativă a unei probleme numerice; nomogramă.


Amenajament

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. aménagement)

1. acțiunea de amenajare a resurselor unui loc pentru a le face exploatabile sau mai productive.

2. disciplină care are ca obiect amenajarea pădurilor.

3. lucrare conținând descrierile, planurile și dispozițiile privitoare la pădurile amenajate.

4. (rar) acțiunea de a amenaja, de a face locuibil un loc, o casă et cetera; acțiunea de a adapta, de a modifica ceva pentru a-l face mai potrivit și rezultatul acestei acțiuni; organizare.

5. (cib.) seria operațiilor de așezare care într-un program nu contribuie direct la obținerea soluției, ci mai curând la buna utilizare a organelor calculatorului.


Anamorfoza

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. anamorphoser)

1. a efectua o anamorfozare.

2. a realiza o deformare reversibilă a unei imagini folosind un sistem optic sau o transformare matematică.

3. a distorsiona imaginile unui film sau a unui program de televiziune folosind un sistem optic sau electronic, în vederea adaptării acestuia la un ecran de calculator sau de televiziune.


Antecalcul

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (ante- + calcul)

1. calcul efectuat în prealabil; antecalculaţie.


Antecalculaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (ante- + calculaţie)

1. acțiunea de a antecalcula; antecalcul, calculaţie anticipată.


Antedeviz

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (ante- + deviz)

1. document cuprinzând evaluarea prealabilă a costului unei construcţii proiectate; antecalculație.