Dictionar

Rezultate secundare (Calculat):

Calculat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (calcula)

1. (despre oameni) chibzuit, cumpănit, preocupat de propriile interese.


Calculaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. calculatio)

1. calculare.


Calculator

Parte de vorbire: s.n., s.m.f.
Origine: (fr. calculateur, lat. calculator)

1. s.n. tabel care cuprinde rezultatele unor calcule; carte, broşură cuprinzând asemenea tabele.

2. instalaţie, dispozitiv tehnic pentru efectuarea automată a calculelor matematice şi logice.

3. ~ electronic = mijloc de calcul automat care permite efectuarea de operaţii aritmetice după un program prestabilit; computer.

4. ~ de buzunar = calculator de dimensiuni foarte mici, destinat publicului larg pentru efectuarea unei game de probleme matematice limitate; (impropriu) minicalculator.

5. s.m.f. specialist în calcule.


Abac

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abaque, lat. abacus)

1. instrument de calculat din bile care se pot deplasa pe vergele orizontale paralele.

2. tabel sau diagramă care permite rezolvarea rapidă a unor calcule.

3. (matematică) diagramă sau grafic care oferă, prin lectură simplă, rezolvarea aproximativă a unei probleme numerice; nomogramă.


Amenajament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aménagement)

1. disciplină care are ca obiect amenajarea pădurilor.

2. lucrare conţinând descrierile, planurile şi dispoziţiile privitoare la pădurile amenajate.

3. (rar) organizare.

4. (cib.) seria operaţiilor de aşezare care într-un program nu contribuie direct la obţinerea soluţiei, ci mai curând la buna utilizare a organelor calculatorului.


Antecalcul

Parte de vorbire: s.
Origine: (ante- + calcul)

1. antecalculaţie.


Antecalculaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (ante- + calculaţie)

1. calculaţie anticipată: antecalcul.


Antedeviz

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (ante- + deviz)

1. document cuprinzând evaluarea prealabilă a costului unei construcţii proiectate; antecalculație.


Asamblor, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. assembleur)

1. s. m. f. muncitor specialist în asamblarea pieselor, a subansamblelor.

2. s. n. (inform.) program care prelucrează instrucţiunile scrise într-un limbaj simbolic pentru calculator.