Dictionar

Rezultate secundare (Cantitatea,):

Acidimetru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. acidimètre)

1. aparat folosit în acidimetrie.

2. instrument care măsoară cantitatea de acid dintr-un lichid; acidometru.


Aciditate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acidité, lat. aciditas)

1. calitatea de a fi acid.

2. ~ (gastrică) = cantitatea de acid a sucului gastric; ~ a solului = însuşirea solului spălat de baze de a se comporta ca un acid slab.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.


Anceps

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. anceps)

1. semn grafic care marchează cantitatea unei silabe.


Biodebit

Parte de vorbire: s.
Origine: (bio- + debit)

1. cantitatea de substanţe organice, bacterii etc. pe care apa în mişcare a unui râu le spală de pe fund.


Bit

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., engl. bit)

1. (inform.) unitate elementară de informaţie, cantitatea obţinută în urma actului de alegere între două alternative echiprobabile.

2. cifră în sistemul de numeraţie binară.