Dictionar

Rezultate secundare (Capital):

Capital 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. capital, germ. Kapital)

1. relaţie socială de producţie care presupune existenţa proprietăţii capitaliste asupra mijloacelor de producţie şi folosirea forţei de muncă drept marfă, care creează plusvaloarea.

2. valoare care, datorită productivităţii şi rentabilităţii muncii, produce plusvaloare.

3. (fig.) clasa capitaliştilor; capitalism.

4. sumă de bani investită într-o afacere; bunuri, valori.

5. ansamblu de bunuri intelectuale, spirituale, morale.

6. ~ de cunoştinţe = suma cunoştinţelor pe care le posedă cineva; experienţă.


Capital 2, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. capital, lat. capitalis)

1. foarte important, fundamental, esenţial.

2. (despre caractere tipografice; şi s. f.) cu dimensiuni mai mari decât litera obişnuită; majuscul, verzal.

3. pedeapsă = pedeapsă cu moartea.


Capitală

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. capitale)

1. oraş al unei ţări unde îşi au reşedinţa organele puterii de stat.


Capitalband

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Kapitalband)

1. şiret lat cu margine rotundă îngroşată, la extremităţile cotorului unei cărţi legate.


Capitalism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. capitalisme)

1. orânduire social-economică bazată pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie.

2. ~ monopolist de stat = formă actuală de existenţă a capitalismului monopolist, caracterizată prin îngemănarea forţei statului cu forţa monopolurilor.


Capitalist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. capitaliste)

1. adj. propriu capitalismului.

2. s. m. f. posesor de capital, de mijloace de producţie.

3. cel care e favorabil regimului capitalist.


Abstinenţă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abstinence, lat. abstinentia)

1. abţinere de la anumite băuturi, alimente etc; abstenţiune.

2. (sintagmă) (economie politică) teoria ~ei = teorie prin care capitalul și acumularea lui rezultă din abținerea proprietarilor de la consumul personal exagerat.

3. ~ sexuală = abținere de la actul sexual.


Acţiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. action, lat. actio)

1. desfăşurare a unei activităţi; faptă.

2. operaţie militară (ofensivă sau defensivă).

3. ceea ce arată un verb.

4. totalitatea întâmplărilor dintr-o operă epică sau dramatică.

5. efect, influenţă.

6. proces.

7. cerere prin care se deschide un proces.

8. hârtie de valoare care reprezintă o cotă fixă din capitalul unei societăţi comerciale şi care deţinătorului dividende.


Acumulare

Parte de vorbire: s.
Origine: (acumula)

1. acţiunea de a (se) acumula.

2. proces economic complex constând în formarea şi utilizarea unei părţi din venitul societăţii pentru asigurarea reproducţiei lărgite.

3. ~ a capitalului = transformarea plusvalorii în capital; fond de ~ = parte a unui venit pentru acumulare; rata ~ării = raportul dintre fondul de acumulare şi venitul pe baza căruia se formează.

4. (geol.) proces de depunere a materialului transportat de agenţii geomorfologici.


Adhocraţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (ad-hoc + -craţie)

1. (în sociologia şi viitorologia politică contemporană) instabilitatea cronică pe care o cunosc diferitele forme de organizare (economică şi socială) ca urmare a impactului societăţii capitaliste dezvoltate cu revoluţia ştiinţifico-tehnică.


Amortiza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. amortir)

1. a stinge treptat un credit, un împrumut, prin plăţi periodice.

2. a înlocui treptat capitalul fix al unei întreprinderi prin cote anuale.

3. a recupera o cheltuială.

4. a scădea progresiv amplitudinea unei mărimi pentru un fenomen de ondulaţie.

5. a atenua, a diminua (un şoc, un zgomot).


Anatocism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anatocisme, lat. anatocismus)

1. capitalizare a dobânzii unei sume împrumutate; dobândă la dobândă.