Dictionar

Rezultate principale (Carbon,):

Carbon

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. carbone)

1. metaloid tetravalent în natură sub formă de grafit, în cărbunii de pământ etc.

2. hârtie-~ = hârtie având pe una dintre feţe un strat subţire de substanţă colorată, pentru copierea unui text, desen etc. pe mai multe foi; indigo.


Carbon

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT carboneum

2. FR carbone

3. EN carbon

4. DE Kohlenstoff

5. RU уrлевод

6. HU szén


Rezultate secundare (Carbon,):

Carbonado

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. carbonado)

1. varietate de diamant impur, negru şi foarte dur, folosit la tăierea sticlei şi a porţelanului, ca abraziv etc.


Carbonar

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. carbonaro)

1. membru al unei organizaţii revoluţionare secrete din Italia, care lupta pentru izbânda ideilor liberale, pentru eliberarea şi unificarea Italiei.


Carbonarism

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. carbonarismo)

1. mişcarea carbonarilor.


Carbonat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. carbonate, carboné)

1. sare a acidului carbonic.


Carbonata

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. carbonater)

1. a supune operaţiei de carbonatare.


Carbonatare

Parte de vorbire: s.
Origine: (carbonata)

1. reacţie chimică de transformare a hidroxizilor de carbon în carbonaţi, cu participarea bioxidului de carbon.

2. operaţia de tratare cu bioxid de carbon a zemurilor la fabricarea zahărului, pentru purificare.


Acapnie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. acapnie)

1. scădere a conţinutului de bioxid de carbon din sânge (cauzată de altitudini mari).


Alcool

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alcool)

1. s. m. compus derivat din hidrocarburi prin substituirea cu un carbon saturat.

2. s. n. lichid obţinut prin fermentarea şi distilarea vinului, a cerealelor etc.; alcool etilic, etanol; spirt.

3. orice băutură alcoolică.


Alifatic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. aliphatique)

1. (despre combinaţii organice saturate) format din atomi de carbon legaţi între ei în formă de lanţ liber.


Amidază

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Amidase)

1. enzimă care desface legătura dintre carbon şi azot.


Aminoacetic

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. amino-acétique)

1. (chimie) se spune despre un radical chimic monovalent cu doi atomi de carbon, cuprinzând o amină (-NH2) și un carboxil (-COOH).

2. acid ~ = glicocol.


Ancherit

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. ankerite)

1. carbonat natural de calciu, magneziu şi fier.