Dictionar

Rezultate secundare (Cercetare):

Cercetare; explorare; investigaţie

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT elenchus; investigatio

2. FR recherche

3. EN research; proof; investigation; inquiry

4. DE Forschung

5. RU исследовaние

6. HU kutatás


Acribie

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. acribia)

1. exactitate, rigurozitate în cercetarea ştiinţifică.


Acribologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acribologie)

1. folosirea preciziei maxime în cercetarea ştiinţifică.

2. precizie în folosirea cuvintelor.


Actualism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actualisme)

1. principiu de cercetare şi interpretare a istoriei Pământului pe baza comparării fenomenelor geologice din trecut cu cele actuale.


Admoniţiune

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. admonition, lat. admonitio)

1. cercetare făcută de judecător.

2. admonestare.


Agrofizică

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Agrophysik)

1. ştiinţă care studiază cercetarea condiţiilor în care se dezvoltă plantele, procesele fizice din plante.


Analiză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. analyse, gr. analysis)

1. metodă ştiinţifică de cercetare a realităţii, bazată pe descompunerea proceselor, a obiectelor studiate în părţile lor constitutive.

2. examinare amănunţită a unei probleme, opere literare, a unui text.

3. în ultimă ~ = în concluzie, ca încheiere.

4. ~ matematică = ramură a matematicii care studiază funcţiile, limitele, derivatele şi aplicaţiile lor.

5. descompunere a unei substanţe, pentru a-i stabili compoziţia chimică.

6. ~ corticală = funcţie a cortexului prin care se desprind însuşirile generale şi cele specifice ale obiectelor şi fenomenelor.