Dictionar

Rezultate secundare (Colilor):

Custode

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. custode, lat. custos, -odis)

1. cel care are în grijă paza unor bunuri.

2. lucrător într-o bibliotecă având misiunea de a supraveghea eliberarea şi restituirea cărţilor în sala de lectură.

3. cuvânt, silabă însemnată pe ultima pagină a fiecărei coli sau pe fiecare pagină, în partea dreaptă sub ultimul rând, şi repetat la începutul paginii următoare pentru a arăta ordinea colilor şi a paginilor manuscriselor.


Revizor, -oare

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. réviseur, germ. Revisor)

1. cel care face revizii, care controlează (ceva).

2. (poligr.) corector.

3. (în trecut) inspector al şcolilor primare dintr-un judeţ.


Signatură

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. signature)

1. semn pus pe prima pagină a fiecărei coli de tipar a unei cărți, care ușurează legătorului numerotarea colilor.

2. mic șanț tăiat în blocul de litere care înlesnește zețarului recunoașterea poziției ei.

3. (mat.) ~a unei substituții = (pentru o substituție dată) numărul +1 dacă substituția echivalează cu un număr par de traspoziții, numărul -1 dacă acesta echivalează cu un număr impar de transpoziții.


A

Parte de vorbire: s.m. invar.
Origine: (lat.)

1. prima literă și prima vocală a alfabetului (pl. și a-uri).

2. sunetul corespunzător primei litere a alfabetului (vocală deschisă, nerotunjită, medială).

3. nota „la” în notația muzicală anglo-saxonă și germanică

4. (agricultură) simbol pentru ar.

5. (mat.) simbol pentru arie.

6. (inf., mat.) cifra hexazecimală zece.

7. (chimie) numele unei vitamine.

8. (electricitate) simbol pentru amper.

9. (log.) simbol pentru judecățile universal-afirmative.

10. (med.) numele unei grupe sangvine (A II).

11. simbol pentru dimensiunile standard ale colilor de hârtie: A3, A4, A5.

12. (expr.) de la a la z = de la început până la sfârșit; totul, în întregime.