Dictionar

Rezultate secundare (Compus):

Compus, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (compune)

1. adj. alcătuit din mai multe elemente.

2. (gram.) timp ~ = timp format cu ajutorul verbelor auxiliare; frunză = frunză având limbul alcătuit din mai multe foliole, dispuse pe un ax; inflorescenţă = inflorescenţă din mai multe inflorescenţe simple; fruct ~ = fruct provenind dintr-o asemenea inflorescenţă.

3. s. n. cuvânt rezultat prin compunere (3).

4. s. m. combinaţie (3).


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Acetilare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. acétylation)

1. introducere a radicalului acetil în molecula unui compus organic.


Acetilenic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acétylénique)

1. (despre compuşi chimici) derivat din acetilenă.

2. hidrocarburi ~ce = alchine.


Achenodiu

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat. achenodium, fr. achénode)

1. fruct compus din două sau mai multe achene.


Acilare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. acylation)

1. reacţie chimică de introducere a unui radical acil în molecula unui compus organic.


Adenozin-fosforic

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adénosin-phosphorique)

1. acid ~ = compus chimic care conţine adenină, glucoză şi acid fosforic.