Dictionar

Rezultate principale (Conducere):

Conducere

Parte de vorbire: s.
Origine: (conduce)

1. acţiunea de a (se) conduce; activitatea unui conducător.

2. organ de cârmuire politică sau administrativă.


Rezultate secundare (Conducere):

Autoconducere

Parte de vorbire: s.
Origine: (după engl. self-government)

1. conducere a activităţii sociale, economice etc. de către însăşi colectivitatea respectivă sau prin reprezentanţii ei.


Administraţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. administration, lat. administratio, /2/ rus. administraţiia)

1. ansamblul organelor executive şi de dispoziţie ale statului; personalul de conducere al unei întreprinderi, instituţii etc.

2. consiliu de ~ = consiliu însărcinat cu conducerea unei societăţi de acţiuni.

3. serviciu al armatei care avea în sarcină hrana şi îmbrăcămintea trupelor.


Agonotesie

Parte de vorbire: s.
Origine: (gr. agonothesia)

1. conducere a întrecerilor atletice la vechii greci.


Akmeist, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (rus. akmeist)

1. I. referitor la akmeism, mișcare poetică rusă care a avut perioada de glorie la începutul anilor 1910 sub conducerea lui Nikolai Gumiliov și Serghei Gorodețki.

2. II. adept al akmeismului.

3. (var.) acmeist.


Arbitraj

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. arbitrage)

1. soluţionare a unui diferend de către o persoană sau o instituţie autorizată.

2. ~ de stat = organ de stat care rezolvă anumite litigii patrimoniale.

3. conducere a unei aplicaţii tactice, a unei competiţii sportive de către un arbitru.

4. hotărâre luată de un arbitru.

5. (fin.) cumpărare de valută, acţiuni, rente, argint, aur etc. pentru vânzare pe aceeaşi piaţă sau pe o alta.


Arhonte

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. archonte, lat. archon, -tis, gr. arkhon, -tos)

1. (în Atena antică) înalt magistrat din conducerea republicii.

2. titlu dat unor mari ofiţeri la curtea Constantinopolului.


Auto

Parte de vorbire: I. s.n., II. adj. invar.
Origine: (fr., germ. auto)

1. I. vehicul cu motor; automobil.

2. II. (despre transporturi, tracţiune) făcut cu un autovehicul; de automobil.

3. salon ~ = eveniment anual în cadrul căruia producătorii își prezintă ultimele modele.

4. școală ~ = școală pentru învățarea conducerii automobilului și a normelor de circulaţie, precum și pregătirea candidaților pentru obținerea permisului de conducere; școală de șoferi.