Dictionar

Rezultate secundare (Controlul):

Agent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agent, lat. agens)

1. s. m. f. reprezentant al unui stat, al unei instituţii, întreprinderi etc. care îndeplineşte anumite însărcinări.

2. ~ diplomatic = reprezentant al unui stat în alt stat în relaţiile politice cu acesta; ~ economic = persoană fizică sau juridică care participă la viaţa economică a unei societăţi comerciale; ~ secret = cel care îndeplineşte o misiune secretă de informare; spion; ~ de circulaţie = (sub)ofiţer de poliţie cu îndrumarea, supravegherea şi controlul circulaţiei pe drumurile publice.

3. s. m. factor activ ce determină un anumit proces fizic, chimic etc.

4. ~ patogen = microorganism care determină apariţia unui proces patologic; nume de ~ = substantiv, adjectiv care indică autorul acţiunii unui verb; complement de ~ = subiectul logic al acţiunii unui verb pasiv; propoziţie completivă de ~ = propoziţie care arată acţiunea exprimată printr-un verb pasiv.


Agoranom

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agoranome, gr. agoranomos)

1. (ant.) magistrat grec cu controlul pieţei, al activităţii economice a oraşului.


Antipsihotic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. antipsychotique)

1. (medicament) care permite controlul halucinaţiilor, ideilor delirante, confuziei mintale.


Aparatură

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Apparatur)

1. ansamblul aparatelor care asigură funcţionarea, controlul şi reglarea unei maşini sau instalaţii.


Automatism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. automatisme)

1. activitate fără controlul conştiinţei şi fără efort voluntar; mişcare, gest, cuvânt repetate inconştient.


Bimetal

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bimétal)

1. semifabricat obţinut prin unirea mecanică a două metale.

2. organ sensibil compus din două vergele metalice diferite, sudate pe toată lungimea, pentru controlul temperaturilor.