Dictionar

Rezultate principale (Contur):

Contur

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. contour)

1. linie închisă care mărgineşte o suprafaţă, un corp, un obiect.

2. reprezentare grafică a unei astfel de linii.

3. (pl.) curbe sinuoase.


Contur

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT contura

2. FR contour

3. EN outline; contour

4. DE Kontur; Umriss

5. RU очертaние; контур

6. HU körvonal, kontúr, szél, szegély


Rezultate secundare (Contur):

Contura

Parte de vorbire: vb.
Origine: (contur)

1. tr. a conturna.

2. tr., refl. (fig.) a (se) închega în forme precise; a (se) preciza.


Conturanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (contura + -anţă)

1. mărime care caracterizează calitatea reproducerii contururilor într-o imagine de televiziune.


Conturba

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. conturbare)

1. a deranja, a tulbura.


Conturist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (contur + -ist)

1. desenator specializat în operaţia de conturare pe acetofan a imaginilor filmului de animaţie.


Conturna

Parte de vorbire: vb.
Origine: (it. contornare, fr. contourner)

1. a înconjura, a ocoli.

2. a încinge (cu ornamente); a contura (I, 2).


Conturnare

Parte de vorbire: s.
Origine: (conturna)

1. acţiunea de a conturna.

2. ocolire a suprafeţelor izolate de către un circuit electric; descărcare în stratul gazos care înconjură un izolator.


Acetofan

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acétophane)

1. folie transparentă din material plastic, pentru conturarea şi colorarea imaginilor filmului de animaţie.


Actinocardiografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Aktiokardiographie)

1. deteriorare a conturului şi dimensiunilor inimii cu ajutorul razelor X, paralele.


Activ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. actif, lat. activus, II, 2/ rus. aktiv)

1. adj. care participă efectiv la o acţiune; harnic, dinamic.

2. (biol.) aflat în stare de completă funcţionare.

3. membru ~ = membru al unei organizaţii, instituţii, având obligaţii şi bucurându-se de drepturi depline.

4. (mil.) în activitate.

5. (despre corpuri, substanţe) care intră uşor în reacţie.

6. (despre diateza verbală) care arată subiectul săvârşeşte acţiunea.

7. vocabular ~ = vocabular folosit în mod curent.

8. (despre operaţii, conturi, bilanţuri) care se soldează cu un profit.

9. s. n. totalitatea mijloacelor economice ale unei întreprinderi, instituţii etc.; parte a bilanţului în care sunt înscrise aceste mijloace.

10. colectiv de membri pe lângă un organ de partid, pe care se sprijină în întreaga sa activitate.

11. adv. în mod activ.


Aldin, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (it. aldino)

1. adj., s. f. (caracter de literă tipografică) cu floarea dreaptă, dar cu conturul mai plin; gras.

2. s. n. text imprimat cu asemenea caractere.


Balanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. balance)

1. instrument pentru măsurarea greutăţii corpurilor prin echilibrarea lor cu greutăţi-etalon; cântar.

2. a pune în ~ = a judeca bine faptele înainte de a lua o hotărâre.

3. (fin.) raport între două sume, două conturi etc.; tabel, situaţie cu un asemenea raport.

4. ~ comercială = raportul dintre valoarea importului şi exportului unei ţări pe o perioadă de timp dată; ~ contabilă = situaţie recapitulativă şi periodică ce regrupează la un moment dat sumele şi soldurile conturilor debitoare şi creditoare; ~ de plăţi = raportul dintre sumele încasate şi plăţile efectuate de către o ţară în relaţiile sale cu alte ţări într-o perioadă de regulă un an.

5. al şaptelea semn al zodiacului (23 septembrie - 22 octombrie).


Bavură

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bavure)

1. (tehn.) porţiune de material în relief faţă de profilul cerut al unei piese metalice, rezultată din prelucrare.

2. (poligr.) contur îngroşat, lăsat de o cerneală proastă.