Dictionar

Rezultate secundare (Cristaline):

Actinot

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actinote)

1. amfibol verde, cu cristale alungite, în şisturile cristaline.


Almandin

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. almanadin)

1. granat de culoare roşie-brună din şisturile cristaline şi aluviuni, abraziv sau piatră semipreţioasă.


Alomorfism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (engl. allomorphism)

1. (chimie) proprietatea unui compus care are mai multe forme cristaline sau alomorfe; alomorfie.


Anortit

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Anorthit)

1. feldspat plagioclaz de calciu cenuşiu, sticlos, în rocile eruptive bazice şi în unele şisturi cristaline.


Apomagmatic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. apomagmatique)

1. (despre agregate cristaline sau amorfe) format din crăpăturile scoarţei terestre din soluţii magmatice.


Arenizare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (după fr. arénisation)

1. transformare în nisip a rocilor cristaline; transformarea solului în nisip; deșertificare.