Dictionar

Rezultate secundare (Cromozomială):

Aberaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: ( fr. aberration, lat. aberratio)

1. abatere de la normal sau corect; (p. ext.) idee, noţiune, comportament; aberanţă; absurditate.

2. (biol.) abatere de la tipul normal al speciei.

3. ~ cromozomială = modificare a numărului de cromozomi caracteristici speciei.

4. (bot.) abatere importantă faţă de tip; formă rezultată pe cale de mutaţie.

5. (fiz.) formare a unei imagini produse într-un sistem optic.

6. ~ cromatică = defect al imaginilor produse de lentile, constând în formarea de irizaţii pe marginea imaginilor.

7. unghi format de direcţia adevărată şi de cea aparentă din care este văzut un astru de pe Pământ.


Mutaţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. mutation, lat. mutatio)

1. schimbare, modificare, transformare.

2. (lingv.) transformare a unei serii de sunete în altele.

3. ~a valorilor estetice = procesul de percepere diferită, cu trecerea timpului, a elementului estetic din structura operei literare.

4. (jur.) transmitere a unui lucru dintr-o proprietate într-alta.

5. schimbare de domiciliu; formele necesare în acest scop.

6. schimbarea vocii la băieți în perioada pubertății.

7. modificare cromozomială cu efecte genetice, datorită unor cauze spontane sau unor agenți mutageni.


Zigomer, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. zygomère)

1. adj. (biol.) divizat în perechi.

2. s. n. regiune cromozomială care asigură împerecherea cromozomilor omologi în meioză.


Hartă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (din ngr. hártis)

1. reprezentare grafică convențională, pe un suport de carton, pânză etc., a datelor concrete sau abstracte situate pe globul terestru.

2. reprezentare grafică în plan orizontal a suprafeței pământului (totală sau parțială), generalizată și micșorată conform unei anumite scări de proporție și întocmită pe baza unei proiecții cartografice.

3. (la fig.) configurația politică a unei regiuni.

4. (astron.) reprezentare pe un plan a unei porțiuni cerești sau a unui obiect ceresc (ex. hartă astronomică, zodiacală).

5. (prin anal.) plan, reprezentare schematică a unui proces, fenomen sau obiect complex.

6. ~a fusurilor orare = hartă care indică limitele reale ale fusurilor orare.

7. ~ de anomalii = hartă care indică abaterile (actuale) ale unor elemente meteorologice, față de valorile medii multianuale.

8. ~ geologică = hartă pe care este reprezentată răspândirea diferitelor formații geologice.

9. ~ hidrologică = hartă pe care sunt reprezentate repartiția proprietăților fizice și chimice și condițiile de zăcământ ale apelor subterane.

10. ~ lingvistică = hartă rezultată din cartografierea faptelor de limbă.

11. ~ sinoptică = hartă făcută din 6 în 6 ore în care se înscriu principalele elemente meteorologice.

12. ~ în relief = reprezentare topografică tridimensională.

13. ~ nautică, de navigație maritimă = hartă care oferă, pe un fundal hidrografic, informațiile necesare pentru navigația navelor de suprafață sau a submarinelor.

14. ~ genealogică = arbore genealogic.

15. ~ cromozomială = reprezentare grafică a aranjării genelor pe cromozom.

16. ~ rutieră = hartă geografică unde traseele sunt marcate cu o atenție deosebită și care servește drept ghid pentru călători.