Dictionar

Rezultate secundare (Cuprinsă):

Abdominal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abdominal)

1. care se referă la abdomen, care aparține abdomenului; ventral.

2. cavitate = cavitate cuprinsă între pereții abdomenului.


Alicuantă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aliquante)

1. parte ~ = mărime care nu este cuprinsă de un număr exact de ori într-un întreg.


Aliniament

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. alignement)

1. linie dreaptă de teren determinată pe puncte caracteristice.

2. porţiune dreaptă din traseul unei căi de comunicaţie cuprinsă între două curbe consecutive.


Câmp

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (după fr. champ, lat. campus)

1. întindere vastă de pământ fără accidente însemnate de teren; șes, câmpie; spec. întindere de pământ cultivată, semănată; totalitatea ogoarelor din jurul unei comune.

2. munca ~ului = lucrarea pământului.

3. artilerie de ~ = artilerie dotată cu tunuri și obuziere care pot fi deplasate numai pe teren puțin accidentat.

4. loc. adv. în plin ~ sau în ~ deschis = sub cerul liber; fără adăpost.

5. expr. a o lua peste ~ = a merge de-a dreptul, părăsind drumul.

6. a-și lua (sau a apuca) ~ii = a pleca orbește, fără a ști încotro (de desperare, de durere, de mânie); a ajunge la desperare.

7. întindere de pământ în afara unei localități (unde nu mai sunt case).

8. ~ de gheață = masă întinsă și neîntreruptă de gheață care acoperă o suprafață (în regiunile polare).

9. loc, spațiu, porțiune de teren în limitele cărora se desfășoară o anumită activitate.

10. spaţiu delimitat în care este cuprinsă imaginea de pe o peliculă cinematografică.

11. ~ vizual = porţiune din spaţiu care poate fi cuprinsă cu privirea.

12. ~ operator = porţiune de piele special pregătită pentru o intervenţie chirurgicală.

13. fâşie de pânză care delimitează plaga operatorie.

14. porţiune din spaţiu în care fiecărui punct i se asociază o mărime fizică bine determinată.

15. (inform.) subîmpărţire din punct de vedere logic a unei cartele conţinând, fiecare, o informaţie reprezentată codificat.

16. mulţime de valori ale uneia sau mai multor mărimi variabile.

17. ~ lexical = ansamblu de cuvinte din aceeaşi sferă semantică, care exprimă noţiuni asemănătoare sau asociabile.

18. (arte) fond în limitele căruia poate fi reprezentată o imagine, un motiv ornamental etc.


Decimetric, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. décimétrique)

1. care se referă la decimetru.

2. al cărui ordin de mărime este decimetrul; de ordinul decimetrului.

3. califică undele radio cu lungimea cuprinsă între zece centimetri (10 cm) și un metru (100 cm).


Dispoziţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. disposition, lat. dispositio)

1. prevedere obligatorie cuprinsă într-un act normativ; măsură, hotărâre luată de un organ ierarhic superior, obligatorie pentru organul în subordine; ordin.

2. ~ de plată = ordin scris prin care o întreprindere, organizaţie, instituţie etc. dispune băncii facă anumite plăţi din contul său; la ~ = la îndemână.

3. dispunere, aşezare într-o anumită ordine; alcătuire potrivit unui anumit plan.

4. stare sufletească.

5. posibilitate de a dispune (de).

6. aptitudine, înclinaţie; vocaţie.

7. (pl.) pregătiri, preparative.

8. (var.) (înv.) dispozițiune.