Dictionar

Rezultate secundare (Dacă):

Bacalaureat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. baccalauréat, lat. baccalaureatus)

1. s. n. examen de absolvire a liceului, care urmăreşte verifice dacă absolventul a atins nivelul adecvat de cultură generală şi de maturitate intelectuală; titlul obţinut; bac3 (2).

2. s. m. f. posesor al unui asemenea titlu.


Cancelling

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. cancelling)

1. clauză într-un contract de transport maritim potrivit căreia se poate rezilia contractul dacă nava nu soseşte în portul de încărcare la termenul convenit.


Cnocaut

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., engl. knock-out)

1. scoaterea din luptă, la box, a adversarului, declarat învins dacă, doborât la podea, nu poate relua lupta în decurs de zece secunde.


Comisar

Parte de vorbire: s.m.
Origine: (fr. commissaire, rus. komissar)

1. persoană însărcinată cu funcții speciale și temporare.

2. persoană care verifică dacă un eveniment sportiv se desfăsoară conform regulamentului.

3. ofiţer de poliţie, şef al unui comisariat sau al unui birou de poliţie.

4. delegat, împuternicit (într-o funcţie, într-un rang).

5. reprezentant diplomatic cu rang de ambasator.

6. membru al unei comisii internaţionale cu caracter tehnic.

7. (în fosta U.R.S.S., până în 1946) persoană împuternicită de guvern cu îndeplinirea unei munci politice; membru al guvernului.

8. comandant al unui comisariat militar.

9. ~ de bord = responsabil, la bordul unui pachebot, de servicii pentru pasageri, de realimentare etc.


Comisoriu, -ie

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. commissoire, lat. commissorius)

1. (jur.) care produce rezilierea la anularea unui contract.

2. pact ~ = clauză într-un contract care prevede anularea de drept, cu efect retroactiv, a acestuia, dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţiile.


Conjuncţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. conjonction, lat. coniunctio)

1. parte de vorbire neflexibilă care leagă două propoziţii sau cuvinte cu aceeaşi funcţie sintactică.

2. (log.) conectiv („şi”) caracterizat prin aceea expresia alcătuită cu ajutorul său este adevărată numai dacă toate propoziţiile componente sunt adevărate şi falsă, când cel puţin una dintre componente este falsă.

3. figură de stil care enunţă o observaţie din asocierea unor aspecte de viaţă contradictorii.

4. poziţie a doi aştri care, la un moment dat, au aceeaşi longitudine cerească.