Dictionar

Rezultate secundare (Deal):

Dealer

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. dealer)

1. agent de bursă; vânzător (intermediar).

2. (la jocul de cărţi) cel care împarte cărţile.


Dealing

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. dealing)

1. (la jocul de cărţi) împărţitul cărţilor.


Misdeal

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. misdeal)

1. (la jocul de cărţi) împărţire greşită a cărţilor.


Academism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. académisme)

1. imitaţie servilă, fără originalitate, a modelelor antice sau ale Renaşterii.

2. manieră în artă care cultivă un ideal de frumuseţe rece şi convenţional.

3. fel de a se comporta academic.


Acronie

Parte de vorbire: s.
Origine: (acron/ic/ + -ie)

1. lipsă de concordanţă între timpul real al evenimentelor şi cronologia ideală a narării lor.


Anacronie

Parte de vorbire: s.
Origine: (an1- + acronie)

1. discordanţă între timpul real al desfăşurării evenimentelor şi cronologia ideală a narării lor.


Apriorism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. apriorisme)

1. concepţie filozofică idealistă care consideră cunoaşterea esenţei lucrurilor anterioară experienţei omului.


Arhetip

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. archétype, lat. archetypum)

1. (fil.; la Platon) modelul prim, iniţial, ideal al obiectelor sensibile, considerate ca reprezentări imperfecte şi copii ale sale.

2. fiecare din modulii ancestrali universali ai intuiţiei şi intelectului care apar, potrivit psihologiei abisale, în vis şi în mituri.

3. tip originar, prim.

4. original (manuscris, operă) după care se fac reproduceri.


Arhetipic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (germ. archetypisch)

1. arhetipal.

2. ideal, desăvârşit.