Dictionar

Rezultate principale (Denotat.):

Denotat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dénoté)

1. obiectul denumit de un anumit cuvânt; semnificat.


Rezultate secundare (Denotat.):

Denotaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dénotation, lat. denotatio)

1. (log.) sferă (4).

2. semnificaţie (1).


Denotaţională

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. dénotationel)

1. semantică = ramură a informaticii care studiază corectitudinea programelor.


Denotativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. dénotatif)

1. (despre sensul cuvintelor) corespunzător denotaţiei; obişnuit, precis.

2. (despre stil) neutru, obiectiv, lipsit de conotaţii.


Conotativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. connotatif)

1. referitor la conotaţie; (despre sensul cuvintelor) suplimentar faţă de denotaţia cuvântului; reieşind din experienţa personală, din context; figurat.

2. (despre stil) dominat de conotaţii.


Conotaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. connotation)

1. (log.) ansamblul caracteristicilor unui obiect; complex de caractere care aparţin unei situaţii concrete.

2. totalitatea sensurilor colaterale ale unui cuvânt care deviază valoarea denotativă.

3. semnificaţie.


Constant, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. constant, lat. constans)

1. adj. care rămâne neschimbat; invariabil.

2. capital ~ = parte a capitalului investită în mijloacele de producţie, care nu-şi schimbă mărimea valorii în procesul de producţie.

3. s. f. (mat.) mărime având o valoare invariabilă.

4. (fiz.) mărime care caracterizează un fenomen, material, aparat etc.

5. element al limbajului formal reprezentând un nume socotit fix pentru acelaşi denotat.


Denotativ, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. dénotatif)

1. (despre sensul cuvintelor) corespunzător denotaţiei; obişnuit, precis.

2. (despre stil) neutru, obiectiv, lipsit de conotaţii.


Referent 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. référent)

1. obiect, concept la care se referă semnul lingvistic în cadrul denotaţiei.


Semnificat

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. signifié)

1. conţinut semantic, semnificaţia semnului lingvistic; denotat.