Dictionar

Rezultate secundare (Der):

Afrikander

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr., engl. afrikander)

1. individ de origine albă olandeză din Africa de Sud, din buri.

2. rasă de taurine cu cocoaşă, originară din Africa de Sud.


Ambarcader

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. embarcadère, sp. embarcadero)

1. loc unde se îmbarcă mărfuri, călători etc. pe nave.


Autofrigider

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (auto- + frigider)

1. autoizotermă pe care este instalată o unitate frigorifică; frigider montat pe o maşină de transport; autofrigorifică.


Autogreder

Parte de vorbire: s.
Origine: (auto2 + greder)

1. greder autopropulsat.


Bandleader

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. bandleader)

1. şef, conducător al unei formaţii instrumentale.


Binder

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Binder)

1. strat de beton asfaltic care face legătura între fundaţia unui drum şi stratul de uzură.


Abalienare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (ab- + alienare, cf. engl. abalienation, fr. abaliénation, lat. abalienatio)

1. (med.) pierdere sau diminuare marcată și evidentă a facultăților mintale; alienație.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Ablepsie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. ablepsie)

1. (med.) lipsă a vederii; cecitate; orbire.


Abraziune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. abrasion, lat. abrasio)

1. proces de eroziune a țărmului de către valurile mării sau ale lacurilor.

2. roadere a unui material prin frecare cu un abraziv.


Absenţă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. absence, lat. absentia)

1. lipsa cuiva sau a ceva dintr-un loc; inexistenţă.

2. pierdere bruscă şi de scurtă durată a cunoştinţei.

3. (fig.) neatenţie, distracţie.


Absolutiza

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. absolutiser)

1. a atribui unui fapt, unei idei o valoare absolută.

2. a considera, în mod greșit, o latură a unui lucru ca o entitate de sine stătătoare, rupând-o de complexul căreia îi aparține.