Dictionar

Descompunerea pulpei tuberculilor de cartof

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT Pythium ultimum

2. FR pourriture aqueuse de la pomme de terre

3. EN watery wound rot of potato

4. DE Wurzelfäule der Kartoffel

5. RU водянистaя rниль клубней кaртофеля

6. HU burgonya-gyökérfekély


Amonificare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. ammonisation)

1. proces de formare a amoniacului prin descompunerea proteinelor şi a altor compuşi organici din sol sub acţiunea microorganismelor.


Analiză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. analyse, gr. analysis)

1. metodă ştiinţifică de cercetare a realităţii, bazată pe descompunerea proceselor, a obiectelor studiate în părţile lor constitutive.

2. examinare amănunţită a unei probleme, opere literare, a unui text.

3. în ultimă ~ = în concluzie, ca încheiere.

4. ~ matematică = ramură a matematicii care studiază funcţiile, limitele, derivatele şi aplicaţiile lor.

5. descompunere a unei substanţe, pentru a-i stabili compoziţia chimică.

6. ~ corticală = funcţie a cortexului prin care se desprind însuşirile generale şi cele specifice ale obiectelor şi fenomenelor.


Autotipie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. autotypie)

1. procedeu fotochimic de executare a unui clişeu într-o singură culoare, nuanţele de umbră şi lumină fiind reduse prin descompunerea imaginii în puncte sau în linii.

2. clişeul obţinut.


Bilirubină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bilirubine)

1. pigment biliar de culoare roşie, rezultat din descompunerea hemoglobinei.


Biogaz

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Biogas)

1. gaz prin descompunerea substanţelor organice; biometan.


Bituminizare

Parte de vorbire: s.
Origine: (după fr. bituminisation)

1. proces de formare a bitumenelor prin transformarea lentă, în afara contactului cu aerul, a nămolului rezultat din descompunerea organismelor.