Dictionar

Rezultate principale (Descriere):

Descriere

Parte de vorbire: s.
Origine: (descrie)

1. acţiunea de a descrie.

2. (pasaj dintr-o) lucrare în care se descrie un aspect din natură, o fiinţă sau un lucru, un proces etc.; descripţie.


Descriere

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT descriptio

2. FR déscription

3. EN description

4. DE Beschreibung; Schilderung; Darstellung

5. RU описaние

6. HU leírás


Rezultate secundare (Descriere):

Autodescriere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (autodescrie)

1. descriere de către sine însuși; autodescripție, (rar) autodescris.


Adenografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. adénographie)

1. descriere a glandelor.


Agrografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (agro- + -grafie2)

1. descriere sistematică a terenurilor cultivate.


Agrostografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agrostographie)

1. studiu şi descriere sistematică a gramineelor.


Anemografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anémographie)

1. disciplină care se ocupă cu descrierea vânturilor.


Angiografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. angiographie)

1. studiu, descriere a vaselor dintr-un organism.

2. radiografie vasculară cu substanţă radioopacă.


Antropografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anthropographie)

1. descriere anatomică a corpului uman, cu referire la anumite trăsături fizionomice specifice raselor şi tipurilor umane.