Dictionar

Rezultate secundare (Descrieri):

Amenajament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aménagement)

1. disciplină care are ca obiect amenajarea pădurilor.

2. lucrare conţinând descrierile, planurile şi dispoziţiile privitoare la pădurile amenajate.

3. (rar) organizare.

4. (cib.) seria operaţiilor de aşezare care într-un program nu contribuie direct la obţinerea soluţiei, ci mai curând la buna utilizare a organelor calculatorului.


Amplificare

Parte de vorbire: s.
Origine: (amplifica)

1. acţiunea de a amplifica; amplificaţie.

2. înlănţuire de figuri de stil prin care se reiau elementele unei descrieri pentru a se reda gradat şi viu imaginea.


Antropometrie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anthropométrie)

1. metodă de cercetare în antropologie constând în măsurarea diferitelor părţi ale corpului uman; somatometrie.

2. metodă de identificare a criminalilor pe baza descrierii corpului uman (dimensiuni, formă, amprente digitale).


Demotehnografie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. démotechnographie)

1. tehnică a descrierii fenomenelor folclorice.


Descriptiv, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. descriptif, lat. descriptivus)

1. care descrie; cu descrieri.


Diagnoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. diagnose)

1. diagnostic (1).

2. identificare a unui fenomen pe baza descrierii stării sale prezente.

3. descriere sumară a unei plante, care o deosebeşte de altele.

4. (cib.) examen destinat a detecta erorile într-un program, în datele sau în circuitele unei maşini.