Dictionar

Rezultate secundare (Detalii):

Carta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (germ. kartieren)

1. a repartiza corespondenţa poştală pe destinatari.

2. a grupa vagoanele pe diferite linii de descărcare.

3. a adăuga pe o hartă, pe un plan, noi detalii ale terenului.

4. a identifica pe teren şi a reprezenta cartografic diferite tipuri de sol.

5. a identifica şi delimita rezervaţiile dintr-un arboret.


Circumstanţia

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. circonstancier)

1. a expune în mod amănunţit; a prezenta în detaliu, detaliind circumstanțele.


Eflorescent, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. efflorescent, lat. efflorescens)

1. (despre plante) care înfloreşte.

2. (fig.) înfloritor, bogat în aspecte sau detalii.

3. (despre săruri) care pierde o parte din apa de cristalizare, căpătând aspect pulverulent.


Finaliza

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. finaliser)

1. a duce, a realiza ceva până la sfârşit.

2. a orienta ceva spre un scop precis.

3. a termina ceva, punând la punct ultimele detalii; a termina o sarcină administrativă, un proiect etc.


Fişă

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. fiche)

1. foaie de hârtie, bucată de carton etc. pe care se scriu însemnări, cuvinte, pe care se extrag citate etc.

2. foaie de carton care cuprinde datele biobliografice asupra unei cărți dintr-o bibliotecă.

3. foaie care conține note, observații, detalii documentare.

4. (cont.) ~ de evidență = imprimat servind pentru urmărirea sistematică a unui mijloc economic, a unui proces, a unui cont etc.

5. ~ tehnologică = formular special care conține indicațiile privind tehnologia, organizarea și planificarea unui anumit proces de lucru.

6. act care cuprinde datele personale ale cuiva.

7. ~ de sănătate = foaie în care se trec datele în legătură cu sănătatea cuiva.

8. ștecher.

9. (constr.) adâncime de batere a piloților.


Fond

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. fond)

1. ceea ce este esențial într-un lucru, conținut.

2. articol de ~ = articol care tratează o problemă importantă actuală; editorial; ~ lexical principal = partea esențială și cea mai stabilă a vocabularului unei limbi, cuvintele care exprimă noțiunile fundamentale din viața și activitatea oamenilor și constituind baza pentru formarea de cuvinte noi.

3. în ~ = în realitate, de fapt.

4. trăsăturile de bază ale caracterului, ale individualității unei persoane.

5. culoare de bază a unui tablou, a unei țesături etc. din care se detașează figurile, detaliile; fundal.

6. strat de culoare sau ornament peste care se tipărește un text.

7. (sport) alergare de rezistență pe distanță lungă.

8. (fiz.) radiație greu de înlăturat sau inevitabilă, cu caracter parazit, în prezența căreia se efectuează o experiență sau măsurare.

9. totalitatea mijloacelor materiale și bănești de care dispune o întreprindere, o instituție etc.

10. ~ de acumulare = parte a venitului național pe seama căreia se realizează creșterea și perfecționarea producției, se creează rezerve și se asigură sporirea fondurilor și rezervelor materiale din sfera neproductivă.

11. totalitatea bunurilor, a valorilor dintr-un anumit domeniu.

12. ~ de cărți = totalitatea cărților pe care le posedă o bibliotecă; ~ de comerț = totalitatea mărfurilor și elementelor necesare care contribuie la exercitarea unui comerț normal și profitabil.