Dictionar

Diagramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. diagramme, gr. diagramma)

1. reprezentare grafică schematică a valorilor unor mărimi sau a relaţiilor dintre ele.

2. (pl.) semne tipografice speciale cu care se culeg diferite probleme de şah.

3. schemă pentru fixarea locurilor în vagoane (la anumite trenuri), în autocar, în săli de spectacole etc.

4. schema încărcăturii (mărfuri şi pasageri) a unui avion.

5. linie trasată de un aparat înregistrator.

6. (bot.) ~ florală = proiecţie orizontală a tuturor componentelor unei flori.


Bloc-diagramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bloc-diagramme)

1. reprezentare grafică la scară mică a unei regiuni terestre în perspectivă şi în secţiune.


Cartodiagramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cartodiagramme)

1. hartă pe care sunt reprezentate grafic date referitoare la fenomene statistico-economice.


Climadiagramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Klimadiagramm)

1. diagramă a condiţiilor medii de temperatură şi precipitaţii dintr-o anumită zonă geografică; climatogramă, climogramă.


Diagramatic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. diagrammatique)

1. referitor la o diagramă, la reprezentarea grafică a evoluției unui fenomen; schematic, grafic.


Ortodiagramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. orthodiagramme)

1. imagine obţinută prin ortodiagrafie.


Abac

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abaque, lat. abacus)

1. instrument de calculat din bile care se pot deplasa pe vergele orizontale paralele.

2. tabel sau diagramă care permite rezolvarea rapidă a unor calcule.

3. (matematică) diagramă sau grafic care oferă, prin lectură simplă, rezolvarea aproximativă a unei probleme numerice; nomogramă.


Accelerogramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accélérogramme)

1. diagramă obţinută la accelerograf.


Actinogramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actinogramme)

1. diagramă obţinută la actinograf.


Actogramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. actogramme)

1. diagramă obţinută la actograf.


Aerogramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aérogramme)

1. scrisoare pe un imprimat special, expediată cu poşta aeriană; imprimatul însuşi.

2. diagramă aerologică prin repartiţia verticală în atmosferă a presiunii, temperaturii etc.


Alveogramă

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. alvéogramme)

1. diagramă obținută cu ajutorul alveografului; înregistrare la alveograf.