Dictionar

Rezultate secundare (Dimensiunile):

Cală 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cale)

1. încăpere între puntea inferioară şi carlinga navei, în care se pune încărcătura.

2. plan înclinat către mare pe care se construiesc sau se repară nave.

3. piesă pentru calarea (1) roţilor unui vehicul, a unei piese.

4. piesă de diverse forme cu care se controlează dimensiunile pieselor în construcţia de maşini.


Cant

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Kante)

1. margine, muchie.

2. parte a copertei care depăşeşte dimensiunile filelor unei cărţi legate, ale unui registru.


Cicero 1

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cicéro)

1. corp de literă de 12 puncte tipografice.

2. albitură având baza unui pătrat cu dimensiunile unui cicero1 (1).


Conformator

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. conformateur)

1. instrument folosit de pălărieri pentru a lua forma şi dimensiunile exacte ale capului.


Contracta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. contracter, lat. contrahere)

1. tr. a încheia un contract.

2. a lua asupra sa o obligaţie.

3. a ~ o datorie = a se împrumuta.

4. a se îmbolnăvi de...

5. tr., refl. (despre muşchi) a (se) strânge, a (se) zgârci.

6. refl. (despre corpuri) a-şi micşora dimensiunile în urma unui proces fizic sau tehnologic.


Cota

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. coter)

1. a numerota potrivit unei anumite ordini.

2. a stabili cursul valutelor străine, al hârtiilor de valoare şi al preţului mărfurilor la bursă.

3. a introduce efecte la bursă.

4. (fig.) a aprecia, a preţui, a evalua.

5. a înscrie pe un desen tehnic, prin linii de cotă şi cifre, dimensiunile obiectului reprezentat.