Dictionar

Rezultate secundare (Dispoziţii.):

Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acţiunea de a (se) abate.

2. încălcare a unor dispoziţii.

3. diferenţa dintre valoarea nominală a unei mărimi şi valoarea ei măsurată.

4. (tehn.) diferenţa dintre dimensiunea maximă sau minimă realizată pentru o piesă şi dimensiunea ei proiectată.


Amenajament

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aménagement)

1. disciplină care are ca obiect amenajarea pădurilor.

2. lucrare conţinând descrierile, planurile şi dispoziţiile privitoare la pădurile amenajate.

3. (rar) organizare.

4. (cib.) seria operaţiilor de aşezare care într-un program nu contribuie direct la obţinerea soluţiei, ci mai curând la buna utilizare a organelor calculatorului.


Autoritate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. autorité, lat. auctoritas)

1. putere, drept de a comanda, de a da dispoziţii, de a impune ascultare.

2. organ al puterii de stat competent ia măsuri şi emită dispoziţii.

3. reprezentant al acestei puteri.

4. influenţă, ascendent, prestigiu.

5. cel care se bucură de această influenţă, de acest prestigiu; somitate.


Birocratism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bureaucratisme, rus. biurokratizm)

1. interpretare şi aplicare formalistă, cu complicaţii inutile, a legilor, a dispoziţiilor, în rezolvarea problemelor administrative, organizatorice etc.; birocraţie.


Bisexualitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. bisexualité)

1. caracteristică a plantelor și animalelor bisexuate; hermafroditism, androginie.

2. caracterul unei persoane atât heterosexuale, cât și homosexuale, care are relații bisexuale.

3. (psihanaliză) teorie conform căreia fiecare ființă umană are prin constituție atât dispoziții sexuale masculine, cât și feminine.


Centralism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. centralisme)

1. sistem de subordonare administrativă, economică sau politică a organelor locale, directivelor sau dispoziţiilor organelor centrale.

2. ~ democratic = principiu de bază al organizării şi activităţii partidelor comuniste şi al statelor socialiste.