Dictionar

Rezultate secundare (Economică).):

Handicapat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. handicapé)

1. (cel) dezavantajat fizic, ca urmare a unei deficienţe senzoriale sau motorii.

2. (stat, colectivitate) aflat în stare de inferioritate (economică).

3. (sportiv, echipă) dezavantajat într-o întrecere.


Managerial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (engl. managerial)

1. referitor la conducerea (economică), la organizarea întreprinderilor; de manager.


Monetarist, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (monetar + -ist, fr. monétariste)

1. I. care se referă la monetarism (doctrină care consideră rolul banilor ca fiind esenţial în politica economică).

2. care aderă la monetarism.

3. II. adept al monetarismului.


Neocolonialist, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.m.f.
Origine: (fr. néo-colonialiste)

1. I. referitor la neocolonialism, propriu neocolonialismului.

2. II. adept al neocolonialismului (formă de colonizare mascată, bazată esențial pe exploatarea economică).


Organizare

Parte de vorbire: s.
Origine: (organiza)

1. acţiunea de a organiza; (p. ext.) rânduială, disciplină, ordine.

2. alcătuire, orânduire.

3. ~ social(-economică) = formaţiune socială; ~ de stat = organizare politică şi teritorială a unui stat.


Recesiune

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. récession)

1. retragere.

2. (astr.) îndepărtare progresivă de sistemul solar a galaxiilor, a nebuloaselor etc.

3. ~ glaciară = retragere a ghețarilor determinată de încălzirea climei.

4. fază de declin a activității economice mai puțin gravă decât depresiunea sau criza, constând în diminuarea producției, reducerea investițiilor, scăderea cursului acțiunilor la bursă etc.

5. criză (economică).