Dictionar

Rezultate principale (Egalitate):

Egalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. égalité)

1. stare a două sau a mai multor lucruri egale între ele.

2. (sport) rezultat constituit dintr-un număr egal de puncte.

3. principiu potrivit căruia tuturor oamenilor, statelor sau națiunilor li se recunosc aceleași drepturi și li se impun aceleași îndatoriri prevăzute de regula de drept; situație în care oamenii se bucură de aceleași drepturi și au aceleași îndatoriri.

4. (mat.) echivalență între două sau mai multe mărimi, elemente, factori etc. egali; expresie a acestei relații redată prin semnul egal (=).


Rezultate secundare (Egalitate):

Ilegalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. illégalité)

1. act ilegal.

2. situaţie ilegală a unei organizaţii, a unui activist al acesteia; ilegalism.


Inegalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. inégalité)

1. lipsă de egalitate, neegalitate; disproporţie.

2. (mat.) relaţie între două valori care nu sunt egale.


Legalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. légalité)

1. caracter legal; principiu potrivit căruia orice persoană fizică sau juridică este obligată respecte legea; legalism (2).

2. a fi (sau a intra) în ~ = a se conforma legilor în vigoare.

3. ordine legală care asigură viaţa şi activitatea unui stat etc.


Regalitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (lat. regalitas, după fr. royauté)

1. caracter regal3.

2. formă de guvernământ în care statul este condus de un rege; monarhie.


Acord

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accord, it. accordo)

1. comunitate de vederi; consens, asentiment; acceptare.

2. a cădea de ~ = a se învoi; de comun ~ = a) în perfectă înţelegere; b) în unanimitate.

3. înţelegere privitoare la relaţiile de colaborare şi de cooperare între state, partide politice, organizaţii.

4. formă de retribuţie a muncii prestate.

5. ~ global = formă de organizare şi de retribuire a muncii prin care se leagă mărimea veniturilor personale cu cantitatea, calitatea şi importanţa muncii prestate.

6. concordanţă în număr, gen, caz, persoană între care există raporturi sintactice.

7. (fiz.) egalitate a frecvenţelor de oscilaţie a două sau mai multe aparate, sisteme etc.; sintonie.

8. (muz.) reunire a cel puţin trei sunete, formând o armonie; disciplină care studiază legile de bază ale suprapunerii sunetelor muzicale.


Anizeiconie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aniséiconie)

1. inegalitate a imaginilor retiniene binoculare.


Anizocitoză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anisocytose)

1. inegalitate în dimensiuni a globulelor roşii şi albe.


Anizocorie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anisocorie)

1. anomalie congenitală constând în inegalitatea celor două pupile.


Anizocromie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anisochromie)

1. inegalitate în intensitatea de coloraţie a globulelor roşii din sânge.


Anizodactilie

Parte de vorbire: s.
Origine: (anizodactil + -ie)

1. inegalitate a degetelor.