Dictionar

Rezultate principale (Energie):

Energie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. énergie, lat. energia, gr. energeia)

1. capacitate a unui sistem de a efectua un lucru mecanic sau o altă acţiune echivalentă.

2. forţă, putere, vigoare.

3. fermitate, hotărâre în atitudini, în acţiuni.


Rezultate secundare (Energie):

Bioenergie

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. bioenergy)

1. energie generată de activitatea organismelor vii.


Hidroenergie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. hidroénergie)

1. energie produsă de apă în mişcare; energie hidraulică.


Absorbţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. absorption, lat. absorptio)

1. încorporare a unei substanţe oarecare de către un corp lichid sau solid, de către celule, ţesuturi sau organe.

2. mişcare a intensităţii unei radiaţii care trece printr-un corp, din cauza pierderii de energie.

3. încrucişare a unei rase perfecţionate cu una neameliorată.

4. (ec.) fuziune de întreprinderi sau de societăţi în beneficiul uneia dintre ele.

5. (jur.) drept al unei instanţe superioare de a lua din competenţa instanţelor inferioare o cauză în curs de judecare.

6. absorbire.

7. extragere, aspirare.


Acumulativ, -ă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accumulateur)

1. aparat, recipient pentru înmagazinarea energiei sub diferite forme în vederea utilizării ulterioare.

2. dispozitiv care memorează datele în vederea prelucrării într-o maşină de calcul.


Aerogenerator

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl. aerogenerator)

1. instalaţie de transformare a forţei eoliene în energie electrică.


Amplificator, -oare

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. amplificateur)

1. adj. care amplifică; amplificativ.

2. s. n. aparat, dispozitiv electric care măreşte valorile caracteristice unui fenomen, luând energie de la o sursă separată.


Anergie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anergie)

1. pierdere a capacităţii de reacţie a organismului faţă de antigenii unei anumite boli.

2. energie termică corespunzătoare unui sistem fizic în echilibru termodinamic cu mediul înconjurător.


Anergizant, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. anergisant)

1. care nu produce energie.

2. (med.) care provoacă anergie.