Dictionar

Rezultate secundare (Energiei):

Acumulativ, -ă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accumulateur)

1. aparat, recipient pentru înmagazinarea energiei sub diferite forme în vederea utilizării ulterioare.

2. dispozitiv care memorează datele în vederea prelucrării într-o maşină de calcul.


Atomoelectric, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. atomoélectrique)

1. referitor la electricitatea produsă cu ajutorul energiei atomice.


Biotermogeneză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. biothermogenèse)

1. proces biofizic de transformare a energiei chimice în căldură, la nivel celular.


Bombă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bombe)

1. proiectil cu încărcătură explozivă, incendiară etc., la bombardamentele de aviaţie.

2. ~ atomică (nucleară) = dispozitiv având ca exploziv energia nucleară dezvoltată prin reacţia de fuziune în lanţ a nucleelor unor elemente grele (uraniu, plutoniu); bombă A; ~ cu hidrogen = dispozitiv a cărui explozie se datoreşte energiei termonucleare dezvoltate prin reacţia de fuziune a nucleelor de hidrogen (deuteriu, tritiu); bombă H, bombă termonucleară.

3. ~ vulcanică = bucată de lavă azvârlită de un vulcan, la începutul erupţiei.

4. recipient în medicină pentru gaze sau substanţe radioactive.

5. (peior.) cârciumă sordidă, rău famată.

6. (fig.; sport) lovitură puternică de minge.

7. (fam.) ştire, fapt care produce senzaţie.


Calorie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. calorie)

1. unitate de măsură a căldurii, cantitatea de căldură necesară pentru a ridica temperatura unui gram de apă distilată cu un grad centigrad; unitate de măsură a energiei pe care o dezvoltă în corp alimentele în procesul anabolismului.


Canalizaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. canalisation)

1. ansamblu de construcţii şi instalaţii destinat colectării, transportului şi evacuării apelor uzate.

2. ansamblu de lucrări care permit curgerea unui curs de apă cu debit mic dintr-un canal.

3. instalaţie care serveşte la transportul sau distribuţia energiei electrice, prin conducte.