Dictionar

Rezultate principale (Enigmistică.):

Enigmistică

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (it. enigmistica)

1. știința jocurilor distractive; totalitatea jocurilor distractive bazate pe încifrarea și descifrarea cuvintelor (rebus, monoverbe, criptograme etc.).

2. jocuri de vigilență mentală care propun ghicirea unui cuvânt (frază sau concept), pe baza indicațiilor și aluziilor conținute într-o proză sau text în versuri (puzzle-uri, ghicitori, șarade etc.), sau în figuri geometrice și desene, adesea completate cu cuvinte, silabe sau litere (rebus, jocuri geometrice etc.), sau prin modificarea, conform anumitor reguli, a cuvântului sau a frazei propuse (anagrame, metateze etc.).


Rezultate secundare (Enigmistică.):

Acrostih

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. acrostiche, gr. akrostikhos)

1. poezie în care iniţialele versurilor, citite vertical, formează un cuvânt, o sintagmă etc.

2. poem în care cuvântul sau expresia ascunsă apare citind primele litere, primele silabe sau primele cuvinte ale fiecărei linii pe verticală; putem complica citirea (un cuvânt sau o literă din două, ultimele litere, al doilea cuvânt etc.) pentru a transforma acest poem într-o problemă enigmistică.


Anagramă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anagramme)

1. schimbare a ordinii literelor unui cuvânt sau unei fraze pentru a se obţine un alt cuvânt sau o altă frază.

2. cuvântul obţinut.

3. problemă enigmistică în care prin schimbarea ordinii se obţin cuvinte, propoziţii, fraze cu alt înţeles.


Analogrif

Parte de vorbire: s.
Origine: (ana/gramă/ + lo/go/grif)

1. problemă enigmistică, îmbinare între anagramă şi logogrif.


Antimonoverb

Parte de vorbire: s.
Origine: (anti- + monoverb)

1. problemă enigmistică în care exprimarea se face printr-un cuvânt ce trebuie transformat în monoverb.


Antoverb

Parte de vorbire: s.
Origine: (anto/nim/ + verb/2/)

1. problemă enigmistică, ce constă în prezentarea unui cuvânt sub forma unui text literar, unei ilustraţii, cerând se afle antonimul acestuia, apoi antonimul cuvântului nou aflat.


Bariotrop

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. bariotrop)

1. problemă enigmistică constând în găsirea unui cuvânt, cu două sau mai multe sensuri, după cum intervine accentul.