Dictionar

Rezultate principale (Entitate):

Entitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. entité, lat. entitas)

1. existenţă, realitate de sine stătătoare, delimitată.

2. (fil.) esenţa unui lucru, existentă independent de acesta.


Rezultate secundare (Entitate):

Identitate

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. identité, lat. identitas)

1. însuşirea a ceea ce este identic.

2. asemănare, similitudine perfectă.

3. ansamblu de date prin care se identifică o persoană.

4. (mat.) egalitate între două expresii algebrice, adevărată, indiferent de valorile numerice ale literelor ce le compun.


Transidentitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. transidentité)

1. identitate sexuală psihică în contradicție cu sexul biologic.

2. identitate plurală, care traversează mai multe definiții (ex. transculturalitate și transidentitate).


Absolutiza

Parte de vorbire: vb. tr.
Origine: (fr. absolutiser)

1. a atribui unui fapt, unei idei o valoare absolută.

2. a considera, în mod greșit, o latură a unui lucru ca o entitate de sine stătătoare, rupând-o de complexul căreia îi aparține.


Arhitect, -ă

Parte de vorbire: s.m.f.
Origine: (fr. architecte, lat. architectus, gr. arkhitekton)

1. specialist în arhitectură; specialist în proiectarea și construirea clădirilor.

2. persoană a cărei sarcină este proiecteze planul unei clădiri (sau ansamblu urban) și dirijeze construcția acesteia.

3. (figurat) creator al unei concepţii privind relaţiile politice interstatale.

4. (figurat) persoană sau entitate care dezvoltă ceva; creator.

5. (prin ext.) constructor.

6. (var. înv.) arhitecton, arhitector.


Asonanţă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. assonance, it. assonanza)

1. rimă imperfectă sprijinită numai pe identitatea vocalei finale accentuate.

2. repetare a aceleiaşi vocale accentuate într-un vers sau într-o frază, însoţită de consoane asemănătoare, pentru a produce efecte expresive.


Buletin

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. bulletin)

1. act, livret oficial care atestă identitatea unei persoane.

2. adeverinţă prin care se consemnează ceva.

3. scurtă comunicare oficială cuprinzând informaţii de actualitate.

4. periodic editat de o instituţie specializată: referate, studii şi informaţii dintr-un anumit domeniu; publicaţie periodică oficială care cuprinde legi, decrete, decizii etc.

5. ~ de vot = imprimat cu numele candidaţilor la o alegere.


Comunitarism

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (comunitar + -ism, cf. fr. communautarisme)

1. caracter comunitar.

2. doctrină care vizează organizarea societății sub formă de comunități de persoane care împărtășesc aceeași identitate culturală, etnică sau religioasă.


Consens

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (lat., fr. consensus)

1. acordul tacit, sau fără opoziție categorică, pe un anumit subiect; acord între persoane, înţelegere deplină, identitate de opinii.

2. (fiziologie) interdependența mai multor organe în îndeplinirea funcțiilor vitale.

3. (antonime) dezacord, disensiune.