Dictionar

Rezultate principale (Epoca):

Epocă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. époque, gr. epokhe)

1. perioadă din istorie marcată prin anumite evenimente și trăsături specifice importante.

2. a face ~ = a se impune la un anumit moment, a lăsa o amintire durabilă.

3. timp, moment, vreme (când se repetă ceva periodic).

4. subdiviziune a unei perioade geologice.


Rezultate secundare (Epoca):

Epocal, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (it. epocale)

1. menit marcheze o epocă.

2. de mare răsunet, memorabil.


Agitat, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (agita)

1. care se agită; (despre oameni) neastâmpărat, neliniştit.

2. (fig.) tulburat, nervos.

3. (despre o epocă) frământat.


Alexandrin, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. alexandrin, lat. alexandrinus)

1. referitor la civilizaţia elenistică din Alexandria; din epoca elenistică.

2. şcoala = numele mai multor şcoli filozofice de orientare mistică şi eclectică din perioada elenismului târziu.

3. de o subtilitate excesivă.

4. artă = artă greacă din epoca elenistică în Egiptul ptolemeic; vers ~ (şi s. m.) = vers iambic de 12 silabe, cu cezură la mijloc, specific poeziei clasice franceze; poezie = poezie de tip rafinat, erudit, uneori ezoteric, proprie epocii alexandrine.


Alexandrinism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. alexandrinisme)

1. ansamblu de manifestări ale civilizaţiei elenistice din Alexandria.

2. sistem filozofic al şcolii alexandrine.

3. stil ornat, subtil şi uneori obscur, propriu poeţilor greci din epoca alexandrină.

4. caracter rafinat, erudit, subtil şi decadent al unei arte, al unei filozofii.


Antediluvian, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. antédiluvien)

1. din epoca străveche a omenirii; dinainte de potopul biblic.

2. (fig.) de modă veche.


Antichitate

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. antiquité, lat. antiquitas)

1. epocă îndepărtată a istoriei, în care s-au dezvoltat vechile civilizații.

2. perioadă istorică mergând de la începuturile istoriei scrise până la căderea romei.

3. vechime foarte îndepărtată.

4. obiect antic, monument vechi, rămășiță istorică.

5. (fam.) obiect de modă veche.

6. (var.) (înv.) anticitate, (înv.) anticvitate.


Arhaic, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.n.
Origine: (fr. archaïque, gr. arkhaikos)

1. I. străvechi, dintr-o epocă îndepărtată.

2. (despre cuvinte, expresii) învechit; ieşit din uz.

3. din prima perioadă a precambrianului; arheian, azoic.

4. II. cea mai veche eră geologică.