Dictionar

Rezultate principale (Ester):

Ester

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. ester, germ. Ester)

1. compus chimic rezultat prin acţiunea unui acid carboxil asupra unui alcool, cu eliminare de apă.


Rezultate secundare (Ester):

Cester

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (necunoscută)

1. (plutărit) funie groasă cu care se leagă pluta de cazic (țăruș de lemn situat pe malul apei).


Chester

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. chester)

1. brânză fermentată ca o pastă tare, din Anglia.


Diester

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. diester)

1. corp chimic care posedă două funcţii ester.


Esterază

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. estérase)

1. enzimă care produce hidroliza esterilor.


Esterifica

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. estérifier)

1. a transforma în ester prin reacţia reversibilă dintre un acid carboxilic şi un alcool.


Esterificare

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. estérification)

1. transformare în ester.

2. reacție chimică care produce ester și apă, dintr-un alcool și un acid carboxilic.


Abatere

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (abate)

1. acțiunea de a (se) abate și rezultatul ei.

2. îndepărtare, deviație de la direcția inițială sau normală.

3. (fig.) îndepărtare de la o normă, de la o linie de conduită, de gândire etc.

4. (jur.) încălcare a unei dispoziții cu caracter administrativ sau disciplinar.

5. (tehn.) diferența dintre valoarea efectivă sau valoarea-limită admisă a unei mărimi și valoarea ei nominală.

6. (tehn.) diferența dintre dimensiunea reală și cea proiectată a unei piese.

7. (mar.) operația de întoarcere intenționată a prorei unei nave într-o anumită direcție.

8. (econ.) ~ fiscală = parte procentuală din venit, care este scutită de impozit.

9. (econ.) ~ monetară = factor de natură inflaționistă care se caracterizează prin creșterea mai rapidă a masei monetare în raport cu masa bunurilor și serviciilor, manifestată prin majorări ale prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a unei monezi.

10. (compus) ~-standard = indicator de măsurare a dispersiei valorilor unei variabile aleatorii.

11. (gram.) excepție.

12. (înv.; loc. subst.) ~ de la vorbă = digresiune.

13. (loc. subst.) ~ de la regulă = excepție.

14. culcare pe pământ; doborâre.

15. (fig.) deprimare.


Accelerando

Parte de vorbire: adv.
Origine: (it. accelerando)

1. (muzică) (ca indicație de execuție) din ce în ce mai repede, grăbind.

2. indicație de tempo care cere interpretului accelerarea, creșterea mișcării; incalzando.


Acceleraţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. accélération, lat. acceleratio)

1. creştere a vitezei unui corp în mişcare în unitatea de timp.

2. ~ gravitaţională = acceleraţia pe care o au corpurile în cădere liberă.


Acetat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acétate)

1. sare sau ester al acidului acetic.


Acetilceluloză

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acétylcellulose)

1. ester acetic al celulozei, masă plastică, incoloră, mai puţin inflamabilă decât nitroceluloza.


Acetobutirat

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acétobutyrate)

1. ~ de celuloză = ester mixt al celulozei, la fabricarea fibrelor de celuloză, a lacurilor etc.