Dictionar

Rezultate secundare (Examene.):

Calificare

Parte de vorbire: s.
Origine: (califica)

1. acţiunea de a (se) califica; pregătire teoretică şi practică într-o profesiune.

2. etapă eliminatorie într-un concurs, într-o competiţie sportivă.

3. titlu obţinut în urma trecerii unor examene, a unor probe.

4. (jur.) ~a infracţiunii = stabilirea caracterului penal al unei fapte şi încadrarea ei în textul de lege.


Criptoscop

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. cryptoscope)

1. vizor pentru examene radioscopice în camere luminate.


Docimologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. docimologie)

1. disciplină care cercetează problemele examinării şi notării elevilor, a candidaţilor la examene şi concursuri.


Doctor

Parte de vorbire: s.
Origine: (germ. Doktor, lat. doctor, fr. docteur)

1. titlu ştiinţific conferit doctoranzilor în urma susţinerii examenelor şi a unei teze originale; posesor al unui asemenea titlu.

2. ~ docent = titlu ştiinţific care se acordă doctorilor (1) care fac dovada unei activităţi ştiinţifice îndelungate şi valoroase; ~ honoris causa = titlu onorific acordat de instituţiile de învăţământ superior unei personalităţi de mare prestigiu, din ţară sau din străinătate, pentru realizări deosebite în domeniul ştiinţei, tehnicii şi culturii, pentru servicii de mare însemnătate aduse patriei şi umanităţii.

3. medic.

4. (fam.) persoană foarte pricepută într-un anumit domeniu; maestru.


Doctorat

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. doctorat)

1. formă de studii suprauniversitare constând dintr-o serie de cursuri, examene şi o teză, organizate pe lângă instituţiile de învăţământ superior şi care conferă titlul de doctor într-o anumită specialitate; doctorantură.

2. teză de ~ = teză care atestă stagiul de calificare științifică superioară, efectuat după terminarea studiilor universitare, în vederea obținerii titlului de doctor.


Echivala

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. équivaloir, lat. aequivalere)

1. intr. a fi egal, a avea o valoare egală cu ceva.

2. tr. a traduce.

3. a recunoaşte valabilitatea unor studii, examene sau diplome obţinute în cadrul unei şcoli de alt tip ori în străinătate.