Dictionar

Rezultate secundare (Extrag):

Extragalactic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. extragalactique, engl. extragalactic)

1. care este situat în afara unei galaxii; din afara galaxiei.

2. care nu aparține galaxiei noastre.


Extrage

Parte de vorbire: vb.
Origine: (lat. extrahere)

1. a separa ceva dintr-o materie încorporată.

2. a scoate un corp din locul în care a intrat sau unde s-a format.

3. a scoate un citat, un fragment dintr-un text.

4. a calcula rădăcina (pătrată, cubică) a unui număr.


Extragramatical, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. extragrammatical)

1. din afara gramaticii.


Abataj

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abattage, it. abbattaggio)

1. acțiunea de a extrage minereu într-o mină.

2. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr-un zăcământ; operaţia însăşi.

3. ~ frontal = abataj al minereului făcut pe un front foarte lung în direcția filonului.

4. ciocan de ~ = instrument acționat cu aer comprimat, cu ajutorul căruia se desprinde cărbunele în straturile cu înclinație mare.

5. doborâre a arborilor în exploatările forestiere.

6. acțiunea de a ucide un animal; sacrificare a animalelor, la abator.

7. (marinărie) înclinare a unei nave spre a putea fi carenată; carenaj.


Absorbţie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. absorption, lat. absorptio)

1. încorporare a unei substanţe oarecare de către un corp lichid sau solid, de către celule, ţesuturi sau organe.

2. mişcare a intensităţii unei radiaţii care trece printr-un corp, din cauza pierderii de energie.

3. încrucişare a unei rase perfecţionate cu una neameliorată.

4. (ec.) fuziune de întreprinderi sau de societăţi în beneficiul uneia dintre ele.

5. (jur.) drept al unei instanţe superioare de a lua din competenţa instanţelor inferioare o cauză în curs de judecare.

6. absorbire.

7. extragere, aspirare.


Agavă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. agave)

1. plantă ornamentală, originară din Mexic, din ale cărei frunze se extrag fibre textile.


Aloe

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aloès, lat., gr. aloe)

1. plantă exotică din familia liliaceelor, din ale cărei frunze se extrage o substanţă întrebuinţată în medicină.


Amalgama

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. amalgamer)

1. a face un amalgam (1).

2. a extrage, cu ajutorul mercurului, aurul şi argintul din minereuri.

3. (fig.) a reuni într-un tot elemente eterogene.


Amalgamator

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. amalgamateur)

1. utilaj pentru extragerea aurului din minereuri.