Dictionar

Rezultate secundare (Factori):

Factorial, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. factoriel, engl. factorial)

1. (produs al unei serii de factori) care sunt numere întregi, pozitive şi continuu succesive, începând cu unitatea.


Factorie

Parte de vorbire: s.
Origine: (rus. faktoriia)

1. agenţie a unei case comerciale europene într-o ţară străină (în colonii).

2. punct pentru cumpărarea vânatului de la vânători şi pentru aprovizionarea acestora cu unelte, materiale etc. în regiunile nordice depărtate.


Factoring/făctăriu/

Parte de vorbire: s.
Origine: (engl., fr. factoring)

1. serviciu complex de natură financiară şi contabilă (acordări de credite, încasări, plăţi, deconturi etc.) pe care o societate comercială îl face alteia.


Factoriza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. factoriser)

1. a descompune în factori un număr sau o expresie algebrică.


Abiotic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. abiotique)

1. care se opune vieții; care este lipsit de viață.

2. califică un mediu în care organismele vii nu pot trăi, incompatibil cu viața.

3. care ține de abioză; propriu abiozei.

4. factor ~ = unul dintre cei doi factori care guvernează distribuția populațiilor bentice în ocean și care depinde în esență de mediul în care evoluează animalele și plantele.


Aeromorfoză

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. aéromorphose)

1. (biol.) totalitatea modificărilor morfoanatomice sub acţiunea factorilor atmosferici.

2. acţiunea morfogenetică a aerului asupra dezvoltării organelor (ex. plantele amfibii).


Agroecologie

Parte de vorbire: s.
Origine: (agro- + ecologie)

1. ramură a ecologiei care studiază influenţa factorilor de mediu abiotici asupra plantelor de cultură.


Agrologie

Parte de vorbire: s.f.
Origine: (fr. agrologie)

1. agrotehnică.

2. studiul factorilor de vegetaţie şi a mijloacelor tehnice de ameliorare.


Agrotehnic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. agrotechnique, /II/ rus. agrotehnika)

1. adj. referitor la agrotehnică.

2. s. f. ştiinţă care studiază modul în care omul poate interveni în corelaţia dintre factorii de vegetaţie, sol şi plantele cultivate; agrologie.

3. procedeele tehnice de cultivare a unei plante.


Alocorie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. allochorie)

1. răspândire a fructelor, seminţelor sau sporilor, prin intermediul diferiţilor factori externi (apă şi vânt).