Dictionar

Rezultate secundare (False;):

Falset

Parte de vorbire: s.
Origine: (it. falsetto)

1. sunet din registrul cel mai acut al vocii bărbăteşti; voce de cap.

2. în ~ = cu voce ascuţită.


Cazuist, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. casuiste)

1. specialist în cazuistică, care foloseşte abil argumente ingenioase, logice în aparenţă, false în fond.


Colporta

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. colporter)

1. a răspândi ştiri false, zvonuri etc.


Colportor

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. colporteur)

1. negustor ambulant.

2. (fig.) răspânditor de ştiri (false), de zvonuri.


Comunism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. communisme)

1. formaţiune social-economică în dezvoltarea societăţii, caracterizată prin proprietatea de stat asupra tuturor mijloacelor de producţie şi prin regim totalitar de extremă stânga.

2. ideologia, teoria înfăptuirii orânduirii comuniste a unei false fericiri generale.

3. ~ utopic = ansamblul doctrinelor premarxiste privind o societate întemeiată pe desfiinţarea proprietăţii private şi pe egalitatea socială şi economică.

4. ~ ştiinţific = socialism ştiinţific.


Defetism

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. défaitisme)

1. opinie, atitudine a celui care nu crede în reuşita unei acţiuni, în justeţea unei cauze pe care o consideră pierdută.

2. infracţiune constând în lansarea şi răspândirea în timp de război a unor zvonuri sau informaţii false, tendenţioase cu privire la situaţia politică, economică şi socială a ţării.


Dezminţi

Parte de vorbire: vb.
Origine: (după fr. démentir)

1. a declara un fapt, o afirmaţie etc. nu corespund adevărului.

2. a declara false (un zvon, o ştire etc.); a infirma.

3. a retracta.

4. a nu răspunde aşteptărilor, speranţelor.