Dictionar

Rezultate secundare (Figuri;):

Figurină

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. figure, it. figurina)

1. statuetă mică din metal, porţelan, os; bibelou.


Figurist

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. figuriste)

1. meşter specializat în lucrări de artă.


Academiza

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. académiser)

1. (arte) a da figurilor o poză academică.


Acromocentru

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. achromocentre)

1. corpuscul cromozomic lipsit de cromatină.

2. (bot.) figuri asteriale sau fusoriale de natură centrozomică lipsite de cromatină.


Amplificare

Parte de vorbire: s.
Origine: (amplifica)

1. acţiunea de a amplifica; amplificaţie.

2. înlănţuire de figuri de stil prin care se reiau elementele unei descrieri pentru a se reda gradat şi viu imaginea.


Analitic, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. analytique, lat. analythicus)

1. bazat pe analiză.

2. chimie = ramură a chimiei care studiază elementele componente ale substanţelor; limbă = limbă flexionară în care raporturile gramaticale se exprimă prin cuvinte izolate; filozofie = orientare care reduce filozofia la analiza mijloacelor lingvistice şi conceptuale ale cunoaşterii.

3. care utilizează calculul algebric şi infinitezimal.

4. geometrie = ramură a geometriei care studiază proprietăţile figurilor geometrice cu ajutorul calculului algebric.


Anglaise

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anglaise)

1. vechi dans popular, de origine engleză, foarte vioi, cu structură bipartită, executat în grup, dansatorii schimbându-şi necontenit locul prin repetarea aceleiaşi figuri; contradans.


Anvelopă

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. enveloppe)

1. înveliş protector din cauciuc al unei camere de aer, al unei roţi de vehicul.

2. înveliş al unei mingi (de fotbal, volei etc.).

3. supracopertă.

4. mapă în care se păstrează o carte în timpul cititului.

5. plic.

6. (arte) atmosferă care învăluie figurile dintr-un tablou.