Dictionar

Rezultate secundare (Fiinţe):

Animaţie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. animation, lat. animatio)

1. mişcare continuă şi zgomotoasă (de fiinţe, de vehicule); însufleţire, agitaţie.

2. film de ~ = film constând dintr-o suită de desene animate.


Antropopatie

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. anthropopathie)

1. formă de delir caracterizată prin convingerea bolnavului în propriu-i corp coexistă fiinţe umane, pe care le simte şi cărora le percepe vocea.

2. atribuirea de însuşiri şi stări afective specific umane unor obiecte, mediului înconjurător, naturii.

3. reprezentare a divinităţii, în sistemele religioase primitive, ca o fiinţă cu sentimente şi pasiuni omeneşti; antropopatism.


Arheu

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. archée, lat. archeus, gr. arkhe)

1. (fil.) termen care exprimă esenţa tuturor fenomenelor, prototipul tuturor lucrurilor şi fiinţelor; forţă vitală; principiu.


Aspect

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. aspect, lat. aspectus)

1. înfăţişare a unei fiinţe, a unui lucru.

2. categorie gramaticală caracteristică unor limbi, care arată gradul de realizare a acţiunii exprimate de verb.


Atribut

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. attribut, lat. attributum)

1. însuşire esenţială proprie unei fiinţe, unui fenomen, lucru etc.

2. semn distinctiv, simbol al unei funcţii, al unui personaj alegoric.

3. parte secundară a propoziţiei care determină un substantiv sau un echivalent al acestuia.

4. (inform.) informaţie care însoţeşte o categorie sintactică.


Avatar

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. avatar)

1. (în religia indiană) reîncarnare succesivă a unei fiinţe.

2. (fig.) transformare, metamorfoză; schimbare (obişnuită).