Dictionar

Foarte asemănător

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT persimilis

2. FR très semblable

3. EN very like

4. DE sehr ähnlich

5. RU очень похожий

6. HU nagyon hasonló


Foarte lat

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT perlatus

2. FR très large

3. EN very board

4. DE sehr breit

5. RU очень широкий

6. HU nagyon széles


Foarte lung

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT perlongus

2. FR très long

3. EN very long

4. DE sehr lang

5. RU очень длинный

6. HU nagyon hosszú


Foarte mare

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT permagnus

2. FR très grand

3. EN very large

4. DE sehr groß; überaus groß

5. RU очень крупный

6. HU nagyon nagy


Foarte mic

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT pusillus; minutus; parvulus; perpusillus; minutissimus

2. FR très petit; mince; minuscule; chétif

3. EN very small; perpussilous; minute

4. DE sehr klein; winzig

5. RU очень мaленький; крохотный; крошечный; очень мaлый

6. HU nagyon kicsi


Foarte puţin

Parte de vorbire: Traducere
Origine:

1. LAT perpaucus

2. FR très peu

3. EN very few

4. DE sehr wenig

5. RU очень немноrий

6. HU nagyon kevés


Abataj

Parte de vorbire: s.n.
Origine: (fr. abattage, it. abbattaggio)

1. acțiunea de a extrage minereu într-o mină.

2. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr-un zăcământ; operaţia însăşi.

3. ~ frontal = abataj al minereului făcut pe un front foarte lung în direcția filonului.

4. ciocan de ~ = instrument acționat cu aer comprimat, cu ajutorul căruia se desprinde cărbunele în straturile cu înclinație mare.

5. doborâre a arborilor în exploatările forestiere.

6. acțiunea de a ucide un animal; sacrificare a animalelor, la abator.

7. (marinărie) înclinare a unei nave spre a putea fi carenată; carenaj.


Abrupt, -ă

Parte de vorbire: I. adj., II. s.n.
Origine: (fr. abrupt, lat. abruptus)

1. I. (despre un teren) foarte înclinat; accidentat, prăpăstios.

2. (despre stil) alcătuit din elemente contrastante; inegal.

3. (bot.; despre un organ) terminat brusc.

4. II. formă de relief abruptă.

5. porțiune de teren cu pantă foarte înclinată.


Absorbi

Parte de vorbire: vb.
Origine: (fr. absorber, lat. absorbere)

1. tr. a se îmbiba, a suge, a încorpora ceva.

2. a prelua cunoştinţe, idei, elemente specifice etc., asimilându-le în propria structură.

3. (despre corpuri poroase) a atrage în sine; a lăsa pătrundă în sine; a îmbiba.

4. (fig.) a preocupa intens.

5. refl. (fig.) a se cufunda în gânduri.

6. (fig.) a interesa foarte mult pe cineva; a preocupa.

7. fig. a preocupa în întregime; a captiva.


Acaju

Parte de vorbire: s.
Origine: (fr. acajou, port. acaju)

1. s. m. arbore tropical din America şi Africa, cu lemnul foarte rezistent, maro-roşcat; mahon.

2. adj. inv., s. n. (de) culoarea acestui lemn.


Acaul, -ă

Parte de vorbire: adj.
Origine: (fr. acaule, lat. acaulis)

1. (bot.) fără tulpină.

2. cu tulpina foarte scurtă sau neaparentă.


Accelerator, -oare

Parte de vorbire: adj., s.
Origine: (fr. accélérateur)

1. adj. care accelerează.

2. s. n. dispozitiv prin care se măreşte viteza, turaţia (unui motor); pedală care comandă acest dispozitiv.

3. (cinem.) procedeu de imprimare a unor mişcări de desfăşurare lentă.

4. instalaţie complexă care imprimă particulelor elementare viteze foarte mari.

5. s. m. substanţă care măreşte viteza unei reacţii chimice; produs destinat a reduce durata de priză şi de întărire a betonului.